Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

v zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.

 

Zmluvy MsKS Levice
r. 2011
r. 2012
r. 2013
r. 2014

r. 2015
r.2016

Faktúry
r. 2011 - 2015

Objednávky
r. 2011 - 2015

 

2016
Číslo zmluvy Rok Typ zmluvy Predmet Dátum podpisu Platnosť do Zmluvné strany
Celková suma zmluvy v EUR
Dokumenty Dátum zverejnenia
001
2016
Zmluva o spolupráci hudobno-zábavné podujatie Profil - 40 rokov vám hráme 15.12.2015 12.1.2016 MsKS Levice/BETRIMAX s.r.o.
90% z tržby z predaja vstupeniek-
11.1.2015
002
2016
Zmluva o obstaraní predaja veci publikácia vydaná Tekovským múzeom 12.1.2016   MsKS Levice/Tekovské múzeum v Leviciach  
13.1.2016
003
2016
Zmluva o spolupráci predpredaj vstupeniek na koncert Adam Ďurica 12.1.2016 9.2.2016 MsKS Levice/Mandolina s.r.o.  
18.1.2016
004
2016
Zmluva o spolupráci tlač plagátov 20.1.2016 r.2016 MsKS Levice/Agripa s.r.o.  
22.1.2016
005
2016
Zmluva o spolupráci Divadelné predstavenie RND Sláva 18.1.2016 2.2.2016 MsKS Levice/Človečina o.z.  
22.1.2016
006
2016
Zmluva o poskytovaní podlicencie verejné prevádzkovanie kinematografických diel zo záznamu 25.1.2016 doba neurčitá MsKS Levice/CinemArt SK, s.r.o.  
1.2.2016
007
2016
Zmluva o spolupráci mediálna spolupráca 27.1.2016 r. 2016 MsKS Levice/Petit Press, a.s.  
9.2.2016
008
2016
Príloha č. 1 k zmluve č. 11/17.10.2014 reklamné plagáty 11.2.2016 28.2.2018 MsKS Levice/ProFactor  
11.2.2016
009
2016
Zmluva o poskytnutí právnej pomoci právna pomoc 12.2.2016 31.12.2016 MsKS Levice/Mgr. REnáta Murínová 150,-/mesačne
12.2.2016
010
2016
Zmluva o spolupráci koncert Veselá Trojka & Števo Hruštinec 18.9.2016 15.2.2016 MsKS Levice/Matúš Čák, o.z.  
12.2.2016
011
2016
Zmluva o spolupráci predpredaj vstupeniek na podujatie PACI PAG 9.2.2016 7.6.2016 MsKS Levice/Vladimír Rendek  
15.2.2016
012
2016
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Prešibaný Kocúr v čižmách 15.2.2016 19.2.2016 MsKS Levice/Mestské divadlo Actores Rožňava
850,-
16.2.2016
013
2016
Zmluva o spoluorganizovaní umeleckého programu Divadelné predstavenie Odvrátená strana mesiaca 4.1.2016 28.2.2016 MsKS Levice/Exclusive Agency EU, s.r.o. 90% z každej predanej vstupenky
19.2.2016
014
2016
Zmluva o sprostredkovaní koncertu talkshow Borisa Filana - Pálenica 21.1.2016 10.3.2016 MsKS Levice/JK Promotion
1300,-
19.2.2016
015
2016
Poistná zmluva poistenie zodpovednosti za škodu spôsob. prevádzkou motorového vozidla 12.2.2016 doba neurčitá MsKS Levice/Komunálna poisťovňa
246,50/rok
19.2.2016
016
2016
Poistná zmluva poistenie 19.2.2016 doba neurčitá MsKS Levice/Komunálna poisťovňa 3239,01/rok
19.2.2016
017
2016
Zmluva Predstavenie Carmen ala Gypsy Devils 14.12.2015 17.3.2016 MsKS Levice/Umelecká agentúra Mystik, s.r.o. 80% z každej predanej vstupenky
8.3.2016
018
2016
Zmluva Divadelné predstavenie Helverova noc 9.3.2016 15.3.2016 MsKS Levice/Celkom malé divadlo o.z.
300,-
14.3.2016
019
2016
Zmluva Výchovné pásmo Morena - vítanie jari 8.3.2016 23.3.2016 MsKS Levice/Veronika Oťáziková
100,-
21.3.2016
020
2016
Zmluva Výchovné pásmo Morena - vítanie jari 6.3.2016 23.3.2016 MsKS Levice/DFS Tekovanček o.z.
200,-
21.3.2016
021
2016
Zmluva o spolupráci predpredaj vstupeniek Richard Muller & band 18.3.2016 31.5.2016 MsKS Levice/Slovensko proti drogám 5% z každej predanej vstupenky
21.3.2016
022
2016
Zasielateľská zmluva č. FSR011603 Expresné doručovanie kusových zásielok 21.3.2016 doba neurčitá MsKS Levice/Direct Parcel Distribution SK s.r.o.  
21.3.2016
023
2016
Zmluva o poverení spracovaní osobných údajov Poverenie spracúvaním osobných údajov 21.3.2016 doba neurčitá MsKS Levice/Direct Parcel Distribution SK s.r.o.  
21.3.2016