Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

v zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.

 

Zmluvy MsKS Levice
r. 2011
r. 2012
r. 2013
r. 2014

r. 2015

Faktúry
r. 2011 - 2015

Objednávky
r. 2011 - 2015

 

ZMLUVY r. 2015
Číslo zmluvy Rok Typ zmluvy Predmet Dátum podpisu Platnosť do Zmluvné strany
Celková suma zmluvy v EUR
Dokumenty Dátum zverejnenia
001
2015 Zmluva o spolupráci divadelné predstavenie KUMŠT 13.10.2014 20.1.2015 MsKS Levice/KUMŠT production s.r.o.
80% z tržby z predaja vstupeniek-
18.12.2014
002
2015 Zmluva o spolupráci Predpredaj vstupeniek na podujatie Manéž Bolka Polívku 22.12.2014 12.2.2015 MsKS Levice/Topfest.s.r.o.
5% z predaných vstupeniek
22.12.2014
003
2015 Zmluva o spolupráci Zabezpečenie výstúpenia TŠK Junilev na podujatiach organizovaných MsKS Levice január 2015 r. 2015 MsKS Levice/TŠK Junilev Levice
15.1.2015
004
2015 Zmluva o dodávke elekriny Distribúcia elektriny 31.12.2014 31.12.2015 MsKS Levice/ZSE Energia a.s.
29.1.2015
005
2015 Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci - inzercia /mediálna spolupráca 26.1.2015 31.12.2015 MsKS Levice/Petit Press a.s.
29.1.2015
006
2015 Zmluva o spolupráci Spolupráca v záujmovej činnosti dospelých a mládeže - oblasť filatelistiky 29.1.2015 31.12.2015 MsKS Levice/Klub Filatelistov52-22
2.2.2015
007
2015 Zmluva o spolupráci Spolupráca s reklamnou agentúrou 28.1.2015 31.12.2015 MsKS Levice/Agripa s.r.o.
2.2.2015
008
2015 Dohoda o cene Dodávka a odber tepla 3.2.2015 31.12.2015 MsKS Levice/Sl Teplo s.r.o.
3.2.2015
009
2015 Zmluva Moderovanie na podujatí Karneval na ľade 4.2.2015 8.2.2015 MsKS Levice/Mgr. Ervín Szalma
60,-
5.2.2015
010
2015 Príkazná zmluva Lektorská činnosť počas tanečného kurzu. 9.2.2015 31.3.2015 MsKS Levice/PaedDr. Lenka Kluchová
50% z vybraného poplatku
9.2.2015
011
2015 Zmluva Ochrana pred požiarmi a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 10.2.2015 doba neurčitá MsKS Levice/Ing. Klára Berková - Florián
150,-/mesiac
14.2.2015
012
2015 Zmluva o spolupráci Vystúpenie sólistov Donského kozáckeho súboru 12.2.2015 22.2.2015 MsKS Levice/RONDO
16.2.2015
013
2015 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Divadelné predstavenie Ako Ondro peklo prekabátil 20.1.2015 17.2.2015 MsKS Levice/Mestské divadlo Actores Rožňava
900,-
16.2.2015
014
2015 Predpredaj vstupeniek koncert Katarína Knechtová & Cigánski diabli 16.2.2015 7.4.2015 MsKS Levice/Plus o.z.
5%z každej predanej vstupenky
18.2.2015
015
2015 Zmluva o spolupráci Realizácia divadelného predstavenia Sčista-jasna 22.1.2015 1.3.2015 MsKS Levice/Človečina, o.z.  
24.2.2015
016
2015 Zmluva o spolupráci Predpredaj vstupeniek Richard Muller & Hlasy 2015 23.2.2015 26.3.2015 MsKS Levice/Slovensko proti drogám
5% z každej predanej vstupenky
24.2.2015
017
2015 Zmluva o spolupráci Predpredaj vstupeniek na koncert Kollárovci 27.2.2015 27.4.2015 MsKS Levice/Agentúra Spark
5% z každej predanej vstupenky
27.2.2015
018
2015 Príloha k zmluve č. 11/17.10.2014 Zaslanie reklamných plagátov 27.2.2015 15.2.2016 MsKS Levice/Pro-Factor  
3.3.2015
019
2015 Zmluva o bežnom účte Zriadenie účtu č. 7117492012/5600 2.3.2015 doba neurčitá MsKS Levice/Prima Banka Slovensko, a.s.  
3.3.2015
020
2015 Zmluva o bežnom účte Zriadenie účtu č. 7117495010/5600 2.3.2015 doba neurčitá MsKS Levice/Prima Banka Slovensko, a.s.  
3.3.2015
021
2015 Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty Vydanie debetnej platobnej karty k č.ú. 7117495010/5600 2.3.2015   MsKS Levice/Prima Banka Slovensko, a.s.  
3.3.2015
022
2015 Zmluva o bežnom účte Zriadenie účtu č. 7117499011/5600 2.3.2015 doba neurčitá MsKS Levice/Prima Banka Slovensko, a.s.  
3.3.2015
023
2015 Zmluva Divadelné predstavenie "Karenina" 27.2.2015 17.3.2015 MsKS Levice/Celkom malé divadlo o.z.
400,-
3.3.2015
024
2015 Zmluva o poskytovaní služieb elektronického bankovníctva Elektronické bankovníctvo 2.3.2015 doba neurčitá MsKS Levice/Prima Banka Slovensko, a.s.  
3.3.2015
025
2015 Zmluva o spolupráci Prenajanie priestoru v CK Junior na nácvik divadelného súboru Maďarské pohronské javisko 5.3.2015 31.12.2015 MsKS Levice/Maďarské pohronské javisko pri MsKS Levice  
5.3.2015
026
2015 Zmluva Zrealizovanie výchovného pásma "Vítanie jari - Morena" 9.3.2015 30.5.2015 MsKS Levice/Mgr. Pavol Vakoš
400,-
10.3.2015
027
2015 Zmluva o dodávke tovaru Komisionálny predaj CD AD Acta "Posledný let" 6.3.2015 doba neurčitá MsKS Levice/Mgr. Peter Kriška PhD.  
10.3.2015
028
2015 Zmluva Hudobná produkcia Schubert Fest 13.3.2015 15.3.2015 MsKS Levice/Krisztína Gyopos
50,-
13.3.2015
029
2015 Zmluva Hudobná produkcia Schubert Fest 13.3.2015 15.3.2015 MsKS Levice/Štefan Gyopos
180,-
13.3.2015
030
2015 Zmluva Hudobná produkcia Schubert Fest 13.3.2015 15.3.2015 MsKS Levice/Monika Mockovčáková
50,-
13.3.2015
031
2015 Zmluva Hudobná produkcia Schubert Fest 4.3.2015 15.3.2015 MsKS Levice/Jozef Podhoranský
50,-
13.3.2015
032
2015 Nájomná zmluva Nájom nebytových priestorov v CK Junior 12.3.2015 doba neurčitá MsKS Levice/Mária Éder  
26.3.2015
033
2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Tel. číslo 0903 237 037 26.3.2015 doba neurčitá MsKS Levice/Slovak Telecom, a.s.  
26.3.2015
034
2015 Zmluva Hudobná produkcia Schubert Fest 26.3.2015 15.30.2015 MsKS Levice/Naneta Congoová
30
27.3.2015

035

2015 Zmluva o spolupráci Predpredaj vstupeniek Karel Roden, Jana Krausová - Sex pro pokročilé 26.3.2015 8.5.2015 MsKS Levice/Plus o.z. 5% z každej predanej vstupenky
27.3.2015
036
2015 Zmluva o spolupráci Predpredaj vstupeniek Topfest 2015 2.4.2015 25.6.2015 MsKS Levice/Topfest, s.r.o. 5% z každej predanej vstupenky
2.4.2015
037
2015 Zmluva Moderovanie a spolupráca na príprave podujatia Čepček-Perlová parta 1.4.2015 18.5.2015 MsKS Levice/Mgr. Patrícia Žáčiková
60,-
2.4.2015
038
2015 Zmluva Hudobná produkcia a zrealizovanie podujatia Čepček-Perlová parta 1.4.2015 18.5.2015 MsKS Levice/Mgr. Pavol Vakoš
400,-
2.4.2015
039
2015 Zmluva o spolupráci Predpredaj vstupeniek Kabát Open Air Turné 2015 2.4.2015 30.5.2015 MsKS Levice/Topfest, s.r.o. Bratislava 5% z každej predanej vstupenky
2.4.2015
040
2015 Zmluva o sprostredkovaní vystúpenia Koncert Frantu a Vojtu Nedvědovcov 11.2.2015 24.4.2015 MsKS Levice/Ľudovít Ferenc- Štúdio 77 85% z tržby za vstupné
9.4.2015
041
2015 Zmluva o umeleckom vystúpení Vystúpenie v programe Sľuk-u "Zvuky nie sú muky" 16.2.2015 15.4.2015 MsKS Levice/Slovenský umelecký kolektív SĽUK
1500,-
9.4.2015
042
2015 Zmluva o mediálnej spolupráci Mediálna podpora a propagácia na portáli www.mojelevice.sk 8.4.2015 31.12.2015 MsKS Levice/Nase Mestá SK s.r.o.
-
17.4.2015
043
2015 Zmluva Realizácia divadelného predstavenia "Pozerajte bez predsudkov" 8.4.2015 21.4.2015 MsKS Levice/Celkom malé divadlo o.z.
200,-
17.4.2015
044
2015 Zmluva Realizácia divadelného predstavenia "Dáma v jahodovom klobúku" 14.4.2015 19.4.2015 MsKS Levice/AeRTé - Mestské divadlo Levice
350,-
17.4.2015
045
2015 Zmluva o spolupráci

Koncert na podujatí Dni mesta

20.4.2015 23.5.2015 MsKS Levice/HS D Blues band
300,-
27.4.2015
046
2015 Zmluva o spolupráci Predpredaj vstupeniek na podujatie Levické putovanie za vínom 23.4.2015 16.5.2015 MsKS Levice/Frtus Winery s.r.o.
27.4.2015
047
2015 Zmluva Moderovanie na podujatí Den detí mesta Levice 2015 20.4.2015 31.5.2015 MsKS Levice/Mgr. Štefan Jurča
100,-
27.4.2015
048
2015 Zmluva o umelecké dielo Koncert orchestra Cigánski diabli a Katarína Knechtová 8.4.2015 22.6.2015 MsKS Levice/Agentúra Mystik, s.r.o.
88% z tržby z predaja vstupeniek
27.4.2015
049
2015 Zmluva o spolupráci Koncert Talenty Levíc a Richard Rikkoň 24.4.2015 29.4.2015 MsKS Levice/Perfect Media
1500,-
28.4.2015
050
2015 Zmluva Vystúpenie DFS Tekovanček na podujatí Deň detí mesta Levice 6.5.2015 31.5.2015 MsKS Levice/OZ "Dfs Tekovanček"
100,-
7.5.2015
051
2015 Zmluva Hudobná produkcia na podujatí Dni mesta Levice 20.4.2015 22.5.2015 MsKS Levice/HS Gero Band
400,-
7.5.2015
052
2015 Zmluva Hudobná produkcia na podujatí Dni mesta Levice 20.4.2015 22.5.2015 MsKS Levice/HS Stripless
300,-
7.5.2015
053
2015 Zmluva o spolupráci Muzikál Osmy svetadiel 9.3.2015 3.6.2015 MsKS Levice/Agentura Art Production bb s.r.o.
88% z tržby z predaja vstupeniek
7.5.2015
054
2015 Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia Koncert La Gioia 15.1.2015 11.5.2015 MsKS Levice/Iyda s.r.o.
85% z tržby z predaja vstupeniek
11.5.2015
055
2015 Zmluva o spoluorganizovaní umeleckého programu One man show - Cestou necestou 14.5.2015 19.5.2015 MsKS Levice/Exclusive agency EU, s.r.o.
10% z každej predanej vstupenky
18.5.2015
056
2015 Zmluva Koncert Karel Gott rock show 11.5.2015 22.5.2015 MsKS Levice/Cyklama s.r.o.
1 000,-
18.5.2015
057
2015 Zmluva Vystúpenie DFS Tekovanček 11.5.2015 30.5.2015 MsKS Levice/OZ DFS Tekovanček
100,-
18.5.2015
058
2015 Zmluva Hudobná produkcia na podujatí Dni mesta 14.5.2015 23.5.2015 MsKS Levice/HS E.G.O. Group
300,-
19.5.2015
059
2015 Zmluva Hudobná produkcia na podujatí Dni mesta 20.4.2015 23.5.2015 MsKS Levice/HS Black Clouds
300,-
21.5.2015
060
2015 Zmluva Moderovanie podujatia Dni mesta Levice 14.5.2015 23.5.2015 MsKS Levice/Ján Nagy
200,-
21.5.2015
061
2015 Zmluva Hudobná a tanečná projekcia na podujatí Dni mesta Levice 14.5.2015 23.5.2015 MsKS Levice
400,-
21.5.2015
062
2015 Zmluva o spolupráci Koncert na podujatí Deň sv. Urbana 25.5.2015 30.5.2015 MsKS Levice/.ĽH Javorinka
250-
27.5.2015
063
2015 Zmluva o grantovom účte Grantový účet 26.5.2015   MsKS Levice/Prima Banka
-
27.5.2015
064
2015 Zmluva o spolupráci Propagácia obchodného mena 28.5.2015 31.12.2015 MsKS Levice/Harmonia s.r.o
-
28.5.2015
065
2015 Zmluva Vystúpenie TS Royal Hip Hop Unit 28.5.2015 31.5.2015 MsKS Levice/Royal Hip Hop Unit
100,-
28.5.2015
066
2015 Zmluva o poskytovaní služieb Dodávka elektriny, plynu a vody 28.5.2015 doba neurčitá MsKS Levice/Mesto Levice  
1.6.2015
067
2015 Zmluva o spolupráci Podujatie Boja na Hrone 2015 28.5.2015 25.7.2015 MsKS Levice/Topfest, s.r.o,
5% z každej predanej vstupenky
1.6.2015
068
2015 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa Pripojenie do distribučnej sústavy 1.6.2015 doba neurčitá MsKS Levice/Západoslovenská distribúcia  
2.6.2015
069
2015 Zmluva o spolupráci Filmový klub Otáznik 26.5.2015 31.5.2016 MsKS Levice/Filmový klub Otáznik -
4.6.2015
070
2015 Dohoda O ambulantnom predaji na Levických hradných slávnostiach 5.6.2015 13.6.2015 MsKS Levice/Heli Company  
9.6.2015
071
2015 Zmluva Zaobstaranie a obsluha historického kolotoča na Levických hradných slávnostiach 27.5.2015 13.6.2015 MsKS Levice(Ladislav Zupko
450,-
9.6.2015
072
2015 Dohoda O ambulantnom predaji na Levických hradných slávnostiach 5.6.2015 13.6.2015 MsKS Levice/Helena Šuranská  
9.6.2015
073
2015 Zmluva o spolupráci Historický program v rámci Levických hradných slávností 9.6.2015 13.6.2015 MsKS Levice/Cassanova, spol. veselých šermiarov z B.Bystrice
10 850,00
11.6.2015
074
2015 Zmluva Záchranná zdravotná služba na Levických hradných slávnostiach 10.6.2015 13.6.2015 MsKS Levice/Miroslav Kusý
50,-
11.6.2015
075
2015 Zmluva Hudobná produkcia na podujatí Levické hradné slávnosti 11.6.2015 13.6.2015 MsKS Levice/ĽH Rikkoňovci
300,-
11.6.2015
076
2015 Zmluva Odborné historické sprievodné slovo k vystúpeniu ZUŠ Levice na LHS 11.6.2015 13.6.2015 MsKS Levice/EL Pluribus Unum
250,-
11.6.2015
077
2015 Zmluva o spolupráci Zabezpečenie vystúpenia umelcov na akcii Noc hudby 15.6.2015 19.6.2015 MsKS Levice/S J S - Jazz Centrum Levice
2000,-
16.6.2015
078
2015 Zmluva o komisionálnom predaji Komisionálny predaj 9.6.2015 doba neurčitá MsKS Levice/Viera Rajnáková - Marion
-
16.6.2015
079
2015 Nájomná zmluva Nebytové priestory v CK Junior 20.5.2015 doba neurčitá MsKS Levice/Peter Mášik
-
23.6.2015
080
2015 Zmluva o spolupráci Vystúpenie OZ AeRTé 25.6.2015 3.7.2015 MsKS Levice/AeRTé - Mestské divadlo Levice
-
26.6.2015
081
2015 Zmluva Hudobná produkcia - Kultúrne leto 26.6.2015 19.7.2015 MsKSLevice/Harvestri-OuKeY
300,-
7.7.2015
082
2015 Zmluva o spolupráci Hudobná produkcia - Kultúrne leto 26.6.2015 26.7.2015 MsKS Levice/HS Jindro Band Blues Notes
300,-
7.7.2015
083
2015 Zmluva o spolupráci Hudobná produkcia - Kultúrne leto 22.6.2015 12.7.2015 MsKS Levice/ĽH Javorinka
250,-
7.7.2015
084
2015 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Predstavenie 39 stupňov 29.6.2015 7.10.2015 MsKS Levice/MD Actores Rožňava
950,-
28.7.2015
085
2015 Zmluva o požičiavaní DVD nosičov pre verejné premietanie Verejné projekcie 20.7.2015 doba neurčitá MsKS Levice/Continental film, s.r.o.  
28.7.2015
086
2015 Zmluva o poskytovaní služieb č. 01/2015 Nebytové priestory 23.7.2015   MsKS Levice/Mesto Levice  
28.7.2015
087
2015 Zmluva č. 129/2015 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry Levické hradné slávnosti, Levické divadelné dni 15.7.2015 12.12.2015 MsKS Levice/Nitriansky samosprávny kraj
500,-
28.7.2015
088
2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015 Levické divadelné dni 15.6.2015 31.10.2015 MsKS Levice/MK SR
800,-
28.7.2015
089
2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015 Levické hradné slávnosti 15.6.2015 31.12.2015 MsKS Levice/MK SR
1000,-
28.7.2015
090
2015 Zmluva Hudobná produkcia - Kultúrne leto 6.7.2015 2.8.2015 MsKS Levice/ĽH Rikkoňovci
200,-
29.7.2015
091
2015 Zmluva o dielo Stavebné úpravy 30.7.2015   MsKS Levice/Levstav - Levice s.r.o.
214 984,68
5.8.2015
092
2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuáneho fondu Modernizácia kina Junior 13.7.2015   MsKS Levice/Audiovizuálny fond
25 000,-
5.8.2015
093
2015 Zmluva o spolupráci Hudobná produkcia - Kultúrne leto 6.7.2015 9.8.2015 MsKS Levice/Marián Bango
250,-
5.8.2015
094
2015 Zmluva o spolupráci Hudobná produkcia - Kultúrne leto 6.7.2015 9.8.2015 MsKS Levice/Alexandra Bangová
200,-
5.8.2015
095
2015 Zmluva Hudobná produkcia - Kultúprne leto 6.7.2015 30.8.2015 MsKS Levice/HS Remix
400,-
7.8.2015
096
2015 Zmluva Moderovanie na podujatí Rybací piknik 17.8.2015 22.8.2015 MsKS Levice/Ján Nagy
100,-
18.8.2015
097
2015 Zmluva Hudobná produkcia na podujatí Rybací piknik 20.8.2015 22.8.2015 MsKS Levice/Jozef Rikkoň
300,-
21.8.2015
098
2015 Zmluva o zariadení vytvorenia umeleckých výkonov Koncert Pressburger Klezmer Band 7.8.2015 10.9.2015 MsKS Levice/Tradition o.z.
700,-
28.8.2015
099
2015 Zmluva o umeleckom vystúpení Koncert Béla Kéler 16.2.2015 27.9.2015 MsKS Levice/Československé komorné duo
450,-
21.9.2015
100
2015 Zmluva Koncert "Edit Piaf" 24.9.2015 4.10.2015 MsKS Levice/MUDr. Monika Biačková
800,-
30.9.2015
101
2015 Zmluva Pohár primátora mesta Levice 30.9.2015 11.10.2015 MsKS Levice/Juraj Lészkó
200,-
8.10.2015
102
2015 Zmluva Pohár primátora mesta Levice 29.9.2015 11.10.2015 MsKS Levice/Mgr. Marcela Špániková
100,-
8.10.2015
103
2015 Zmluva Pohár primátora mesta Levice 28.9.2015 11.10.2015 MsKS Levice/Viktor Balogh
200,-
8.10.2015
104
2015 Zmluva Pohár primátora mesta Levice 28.9.2015 11.10.2015 MsKS Levice/Ing. Víťazková Stela
100,-
8.10.2015
105
2015 Zmluva Pohár primátora mesta Levice 29.9.2015 11.10.2015 MsKS Levice/Ing. Víťazka Miroslav
200,-
8.10.2015
106
2015 Zmluva o dielo Výroba a montáž závesov okien a núdzových východov 1.10.2015 7.11.2015 MsKS Levice/Miroslav Novák - REZ
11 928,-
8.10.2015
107
2015 Zmluva Pohár primátora mesta Levice 30.9.2015 11.10.2015 MsKS Levice/Mgr. Milan Špánk
200,-
9.10.2015
108
2015 Zmluva Pohár primátora mesta Levice 29.9.2015 11.10.2015 MsKS Levice/Plačková Marieta
180,-
9.10.2015
109
2015 Zmluva Koncert na podujatí Levický jarmok 18.9.2015 17.10.2015 MsKS Levice/HS Správny ťah
100,-
12.10.2015
110
2015 Zmluva Koncert na podujatí Levický jarmok 8.9.2015 17.10.2015 MsKS Levice/HS MadDogX
800,-
12.10.2015
111
2015 Zmluva Koncert na podujatí Levický jarmok 11.9.2015 16.10.2015 MsKS Levice/The Paranoid
800,-
12.10.2015
112
2015 Zmluva o sprostredkovaní koncertu Koncert na podujatí Levický jarmok - Lenka Filipová 8.9.2015 15.10.2015 MsKS Levice/LJL agency, s.r.o.
3500,-
12.10.2015
113
2015 Zmluva Koncert na podujatí Levický jarmok 8.9.2015 16.10.2015 MsKS Levice/HS Flashback
700,-
12.10.2015
114
2015 Zmluva o spolupráci Koncert na podujatí Levický jarmok 24.92015 16.10.2015 MsKS Levice/HS AC/DC Revival
850,-
13.10.2015
115
2015 Zmluva Koncert na podujatí Levický jarmok 12.10.2015 16.10.2015 MsKS Levice/Patkó Ladislav
30,-
13.10.2015
116
2015 Zmluva Koncert na podujatí Levický jarmok 12.10.2015 16.10.2015 MsKS Levice/BG Gangsta romano
200,-
13.10.2015
117
2015 Zmluva Moderovanie na podujatí Levický jarmok 14.10.2015 17.10.2015 MsKS Levice/Jakub Šebo
100,-
14.10.2015
118
2015 Kúpna zmluva Sedadlá do kinosály CK Junior 29.10.2015 29.11.2015 MsKS Levice/Kinoexport s.r.o.
60 000,-
29.10.2015
119
2015 Zmluva č. 169 Pripojenie objektu na pult centralizovanej ochrany Mestskej polície 28.10.2015 doba neurčitá MsKS Levice/Mesto Levice bezplatne
29.10.2015
120
2015 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Darček 12.10.2015 9.11.2015 MsKS Levice/Kreatívci, OZ 80% zo vstupného
2.11.2015
121
2015 Prílohy k Zmluve na nákup sedadiel do kinosály CK Junior Sedadlá do kinosály CK Junior 29.10.2015 29.11.2015 MsKS Levice/Kinoexport s.r.o.   3.11.2015
122
2015 Zmluva o dodávke tovaru Publikácia "Pamätnica Gymnázia v Leviciach 11.11.2015 doba neurčitá MsKS Levice/OZ Priatelia GAV  
12.11.2015
123
2015 Zmluva o spolupráci Koncert skupiny Maduar 10.9.2015 17.11.2015 MsKS Levice/M&M Brothers s.r.o. 90%vstupného
12.11.2015
124
2015 Zmluva o umeleckom účinkovaní Koncert swingového orchestra Fats Jazz Band 24.8.2014 15.11.2014 MsKS Levice/Spoločnosť priateľov dobrej hudby o.z.
850,-
12.11.2015
125
2015 Nájomná zmluva Nebytové priestory v CK Junior 6.11.2015 doba neurčitá MsKS Levice/Tekovská knižnica 521,52/mesiac
12.11.2015
126
2015 Zmluva o vykonaní exekúcie Exekučný rozsudok č. 13c/33/2011-77 12.11.2015   MsKS Levice/JUDr. Beagrix Vargová
6 508,53
13.11.2015
127
2015 Zmluva Moderovanie Hudobno tanečný program 24.11.2015 25.11.2015 MsKS Levice/Jakub Šebo
50,-
24.11.2015
128
2015 Zmluva Divadelné predstavenie Kolaps 9.11.2015 30.11.2015 MsKS Levice/Mgr.art. Roman Fratrič
400,-
24.11.2015
129
2015 Zmluva Divadelné predstavenie Kolaps 11.11.2015 30.11.2015 MsKS Levice/Peter Batthanyi
400,-
26.11.2015
130
2015 Nájomná zmluva nebytové priestory v CK Junior 11.11.2015 doba neurčitá MsKS Levice/ZASYS  
1.12.2015
131
2015 Zmluva o umeleckom výkone Lolo a piškót na snehu 25.11.2015 4.12.2015 MsKS Levice/Matúš Holečka
700,-
1.12.2015
132
2015 Zmluva o príležitostnom prenájme Šatňa CK Junior a Synagóga 1.12.2015 30.4.2016 MsKS Levice/Eva Kosztolányiová  
1.12.2015
133
2015 Zmluva o inzercii v týždenníku Levicko Vianočné ezoterické trhy 3.12.2015   MsKS Levice/regionPRESS, s.r.o.
207.-
3.12.2015
134
2015 Zmluva Vianočný koncert hudobného zoskupenia Kodály string trio 4.11.2015 13.12.2015 MsKS Levice/Kodály string trio
500,-
7.12.2015
135
2015 Zmluva o spolupráci Divadelné predstavenie - Aj muži majú svoje dni 21.10.2015 15.12.2015 MsKS Levice/Kumšt Production, s.r.o.
80% zo vstupného
7.12.2015
136
2015 Zmluva o dielo Realizácia a materiál na ohňostroj 4.12.2015 31.12.2015 MsKS Levice/Ing. Lubomír Jurek
2 600,-
7.12.2015
137
2015 Zmluva o nájme priestorov na nakrúcanie Advent Slovensko 2015 7.12.2015 11.12.2015 MsKS Levice
700,-
9.12.2015
138
2015 Zmluva o uskutočnení vystúpenia Prednáška na Dni ezoteriky 11.12.2015 12.12.2014 MsKS Levice/Iveta Ďurišová
30,-
11.12.2015
139
2015 Zmluva o dodávke elektriny Zabezpečenie distribúcie elektriny 11.12.2015 31.12.2016 MsKS Levice/ZSE Energia, a.s.  
16.12.2015
140
2015 Dohoda o odbornej praxi študenta Prax 14.12.2015 30.4.2016 MsKS Levice/Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  
16.12.2015
141
2015 Zmluva o dielo Debarierizácia vstupu 16.12.2015   MsKS Levice/Stavmont Levice s.r.o.
16 747,69
17.12.2015
142
2015 Zmluva o výpožičke Priestor v budove CK Junior 16.12.2015 neurčitá MsKS Levice/ZUŠ Levice
500,- /mesačne
17.12.2015
143
2015 Zmluva o spolupráci Koncert Dychovej hudby Kozárenka na Vianočných trhoch 1.12.2015 20.12.2015 MsKS Levice/DH Kozárenka
150,-
17.12.2015
144
2015 Zmluva Vystúpenie DFS Tekovanček a FS Tekovan na Vianočných trhoch 8.12.2015 19.12.2015 MsKS Levice/OZ DFS Tekovanček
200,-
17.12.2015
145
2015 Zmluva o spolupráci Produkcia na Vianočných trhoch 16.12.2015 19.12.2015 MsKS Levice/AeRTé Mestské divadlo
100,-
18.12.2015
16
2015 Zmluva o kontrolnej činnosti Kontrola EPS 21.12.2015 31.12.2018 MsKS Levice/Landy Electronic  
22.12.2015