Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

v zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.

 

Zmluvy MsKS Levice
r. 2011
r. 2012
r. 2013
r. 2014


Faktúry
r. 2011 - 2014

Objednávky
r. 2011 - 2014

 

ZMLUVY r. 2014
Číslo zmluvy Rok Typ zmluvy Predmet Dátum podpisu Platnosť do Zmluvné strany
Celková suma zmluvy v EUR
Dokumenty Dátum zverejnenia
001
2014 Zmluva o spolupráci predpredaj vstupeniek na podujatie Objatie tónov 7.1.2014 19.1.2014 MsKS Levice/O.z. Milan Štefánik
-
7.1.2014
002
2014 Dodatok č. 11 k zmluve č. 02/2002 BOZP 30.12.2013 31.12.2014 MsKS Levice/Ing. Klára Berková - Florián
-
2
7.1.2014
003
2014 Zmluva o spolupráci Moderovanie podujatia "Uvedenie poštovej známky Synagóga v Leviciach" 7.1.2014 8.1.2014 MsKS Levice/Štefan Bučko
200,-
2
7.1.2014
004
2014 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 20.12.2013 2014 MsKS Levice/Ján Lacek, Margita-Ilona s.r.o.
2
10.1.2014
005
2014 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 20.12.2013 2014 MsKS Levice/Mgr. Andrea Szalinková
2
10.1.2014
006
2014 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 20.12.2013 2014 MsKS Levice/Mhr. Zuzana Hrašková
2
10.1.2014
007
2014 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 20.12.2013 2014 MsKS Levice/Mgr. Milota Spišiaková
2
10.1.2014
008
2014 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 20.12.2013 2014 MsKS Levice/Drahoslava Gažiová
2
10.1.2014
009
2014 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve 20.12.2013 2014 MsKS Levice/Jozef Valentini
2
10.1.2014
010
2014 Dodatok č 2 k nájomnej zmluve 20.12.2013 2014 MsKS Levice/Študijné centrum BASIC n.o.
2
10.1.2014
011
2014 Dodatok č 3 k nájomnej zmluve 20.12.2013 2014 MsKS Levice/Ján Vojtko Revos
2
10.1.2014
012
2014

Dodatok č 3

k nájomnej zmluve 20.12.2013 2014 MsKS Levice/Jana Tóthová
2
10.1.2014
013
2014 Dodatok č 4 k nájomnej zmluve 20.12.2013 2014 MsKS Levice/Alena Gajdošová Aldox
2
10.1.2014
014
2014 Dodatok č 5 k nájomnej zmluve 20.12.2013 2014 MsKS Levice/Vzdelávacia spoločnosť V.S. s.r.o.
2
10.1.2014
015
2014 Dodatok č 5 k nájomnej zmluve 20.12.2013 2014 MsKS Levice/Mgr. Ľubica Červená
2
10.1.2014
016
2014 Dodatok č 6 k nájomnej zmluve 20.12.2013 2014 MsKS Levice/Ladislav Címer
2
10.1.2014
017
2014 Dodatok č 8 k nájomnej zmluve 20.12.2013 2014 MsKS Levice/SZTP
2
10.1.2014
018
2014 Dodatok č 9 k nájomnej zmluve 20.12.2013 2014 MsKS Levice/Juraj Gergely
2
10.1.2014
019
2014 Dodatok č 9 k nájomnej zmluve 20.12.2013 2014 MsKS Levice/Arivan s.r.o.
2
10.1.2014
020
2014 Dodatok č 9 k nájomnej zmluve 20.12.2013 2014 MsKS Levice/DMU s.r.o.
2
10.1.2014
021
2014 Dodatok č 12 k nájomnej zmluve 20.12.2013 2014 MsKS Levice/PROARTprojektovanie a realizácia stavieb s.r.o.
2
10.1.2014
022
2014 Dodatok č 13 k nájomnej zmluve 20.12.2013 2014 MsKS Levice/LTS s.r.o.
2
10.1.2014
023
2014 Dodatok č 13 k nájomnej zmluve 20.12.2013 2014 MsKS Levice/Pánske kaderníctvo
2
10.1.2014
024
2014 Dodatok č 9 k nájomnej zmluve 20.12.2013 2014 MsKS Levice/IRA - Ing. František Hochsteiger
2
10.1.2014
025
2014 Dodatok č 19 k nájomnej zmluve 20.12.2013 2014 MsKS Levice/Mgr. Jana Holubcová
2
10.1.2014
026
2014 Zmluva o spolupráci spolupráca medzi Petit Pressom a.s. 15.1.2014 2014 MsKS Levice/Petit PRess a.s.
2
17.1.2014
027
2014 Zmluva o spolupráci spolupráca medzi Agripa s.r.o. a MsKS Levice 20.1.2014 2014 MsKS Levice/Agripa s.r.o.
-
2
22.1.2014
028
2014 Zmluva o spolupráci divadelné predstavenie Jánošík - Radošinské naivné divadlo 15.1.2014 18.2.2014 MsKS Levice/Človečina o.z.
4 400,-
2
24.1.2014
029
2014 Dohoda o cene k zmluve č. 186/2011/SIT dohoda o cene 9.1.2014 r. 2014 MsKS Levice/Sl Teplo s.r.o.
2
28.1.2014
030
2014 Zmluva o spolupráci spolupráca v záujmovej činnosti dospelých a mládeže - filatelistika 27.1.2014 31.12.2014 MsKS Levice/Klub filatelistov Levice 52-22
-
2
28.1.2014
031
2014 Zmluva divadelné predstavenie: Rozhodcovia 24.1.2014 14.2.2014 MsKS Levice/Squat, s.r.o.
1900,-
2
30.1.2014
032
2014 Zmluva moderovanie podujatia Karneval na ľade 5.2.2014 9.2.2014 MsKS Levice/Mgr. Ervín Szalma
50,-
2
7.2.2014
033
2014 Servisná zmluva výťahov kompletná starostlivosť o výťah 7.2.2014 r. 2014 MsKS Levice/Lift Servis
-
2
11.2.2014
034
2014 Zmluva o spolupráci Vystúpenia TŠK JUNILEV 5.2.2014 r. 2014 MsKS Levice/TŠK Junilev
-
2
11.2.2014
035
2014 Zmluva o spolupráci predpredaj vstupeniek na koncert Cigánski diabli 14.2.2014 28.2.2014 MsKS Levice/Rotarz club
2
24.2.2014
036
2014 Zmluva Satelitné prenosy 15.2.2014 r. 2014 MsKS Levice/DSAT Cinema SA
2
5.3.2014
037
2014 Dodatok k nájomnej zmluve Zmena záloh 28.2.2014
-
MsKS Levice/Drahoslava Gažiová
2
6.3.2014
038
2014 Divadelné predstavenie Štyria na kanape 3.3.2014 16.3.2014 MsKS Levice/Bližšie k Vám o.z.
2
13.3.2014
039
2014 Nájomná zmluva nebytové priestory 28.2.2014 doba neurčitá MsKS Levice/Beata Šašová
2
17.3.2014
040
2014 Zmluva o umeleckom výkone Szerelmeim 6.3.2014 13.4.2014 MsKS Levice/Fyleus, s.r.o.
700,-
2
17.3.2014
041
2014 Zmluva o spolupráci Divadelné predstavenie Shirley Valentine 7.3.2014 9.4.2014 MsKS Levice/Fluent, s.r.o.
75% z tržby
2
17.3.2014
042
2014 Zmluva o umelecké dielo Odohranie divadelných predstavení na Levických divadelných dňoch 1.4.2014 8.4.2014 MsKS Levice/Roman Mihálka
400,-
2
4.4.2014
043
2014 Zmluva Divadelné predstavenie Karenina na Levických divadelných dňoch 1.4.2014 7.4.2014 MsKS Levice/Celkom malé divadlo o.z.
200,-
2
4.4.2014
044
2014 Zmluva Vystúpenie DFS Tekovanček na podujatí Morena 8.4.2014 16.4.2014 MsKS Levice(Veronika Angletova
60,-
2
14.4.2014
045
2014 Zmluva koncert Lucie Bílá 24.4.2014 25.4.2014 MsKS Levice/Bližšie k Vám O.Z.
5% z každej predanej vstupenky
2
24.4.2014
046
2014 Zmluva o spolupráci koncert - Netradičný levický jarmok 14.4.2014 24.5.2014 MsKS Levice/HS Dynastia, Duo Twins
1000,-
2
5.5.2014
047
2014 Zmluva o spolupráci koncert - Netradičný levický jarmok 23.4.2014 24.5.2014 MsKS Levice/D Blues Band
200,-
2
5.5.2014
048
2014 Zmluva o spolupráci koncert - Netradičný levický jarmok 22.4.2014 23.5.2014 MsKS Levice/Blues Notes JV Band
300,-
2
5.5.2014
049
2014 Zmluva hudobný doprovod - Čepček, Perlova parta 23.4.2014 12.5.2014 MsKS Levice/Mgr. Pavol Vakoš
400,-
2
5.5.2014
050
2014 Zmluva hudobno-zábavný program Stana Vitáloša 28.4.2014 8.5.2014 MsKS Levice/Stano Vitáloš
300,-
2
6.5.2014
051
2014 Zmluva o uskutočnení koncertu Hudobno-zábavný program Stana Vitáloša 29.4.2014 8.5.2014 MsKS Levice/Kysucký Prameň HS
700,-
2
7.5.2014
052
2014 Zmluva Moderovanie na podujatí Čepček - Perlová parta 9.5.2014 12.5.2014 MsKS Levice/Mgr. Patrícia Žáčiková
60,-
2
11.5.2014
053
2014 Zmluva o spolupráci Predpredaj vstupeniek na Topfest 12.5.2014 26.6.2014 MsKS Levice/Agentúra DUNA
-
2
12.5.2014
054
2014 Zmluva o spolupráci Predpredaj vstupeniek na koncert Johna Schlitta 13.5.2014 15.6.2014 MsKS Levice/Tolnai Csaba
1,-/vstupenka
2
13.5.2014
055
2014 Zmluva koncert na Netradičnom jarmoku 14.4.2014 23.5.2014 MsKS Levice/HS Try Official
200,-
2
22.5.2014
056
2014 Zmluva o spolupráci koncert na Netradičnom jarmoku 28.4.2014 24.5.2014 MsKS Levice/HS For Tape
50,-
2
22.5.2014
057
2014 Zmluva koncert na Netradičnom jarmoku 14.4.2014 24.5.2014 MsKS Levice/HS Black Clouds
150,-
2
22.5.2014
058
2014 Zmluva koncert na Netradičnom jarmoku 14.4.2014 23.5.2014 MsKS Levice/HS Coll Blues Band
150,-
2
23.5.2014
059
2014 Dodatok k Zmluve o spolupráci Divadelné predstavenie Shirley Valentine 14.2.2014 6.6.2014 MsKS Levice/Fluent s.r.o.
75% z tržby
2
23.5.2014
060
2014 Zmluva o spolupráci koncert na Netradičnom jarmoku 28.4.2014 23.5.2014 MsKS Levice/HS Metropolis
700,-
2
22.5.2014
061
2014 Zmluva koncert na Netradičnom jarmoku 22.5.2014 24.5.2014 MsKS Levice/
550,-
2
23.5.2014
062
2014 Zmluva hudobná produkcia Expand tour 23.5.2014 27.5.2014 MsKS Levice/ HD D blues band
200,-
2
23.5.2014
063
2014 Zmluva o spolupráci divadelné predstavenie Jááánošííík 24.3.2014 26.5.2014 MsKS Levice/Človečina O.z.
4400,-
2
23.5.2014
064
2014 Zmluva o spolupráci spolupráca s MPJ január 2014 rok 2014 MsKS Levice/MPJ
2
28.5.2014
065
2014 Zmluva moderovanie na Dni detí 26.5.2014 1.6.2014 MsKS Levice/Mgr. Štefan Jurča
60,-
2
28.5.2014
066
2014 Zmluva divadelné predstavenie Nízkotučný život 16.5.2014 11.6.2014 MsKS Levice/Bližšie k Vám o.z.
10% z každej vstupenky
2
28.5.2014
067
2014 Zmluva o poskytnutí dotácie dotácia zo štátneho rozpočtu 23.5.2014   MsKS Levice/MK SR
2
28.5.2014
068
2014 Nájomná zmluva nebytové priestory CK Junior 28.4.2014 doba neurčitá MsKS Levice/Marta Roháčová
2
28.5.2014
069
2014 Nájomná zmluva nebytové priestory CK Junior 28.4.2014 doba neurčitá MsKS Levice/Emília Zelinová
2
28.5.2014
070
2014 Zmluva o spolupráci Hudobná produkcia na podujatí Deň sv. Urbana 22.5.2014 31.5.2014 MsKS Levice/Alexander Boros
30,-
2
28.5.2014
071
2014 Zmluva vystúpenie - Deň detí 26.5.2014 1.6.2014 MsKS Levice/Veronika Angletová
60,-
2
30.5.2014
072
2014 Zmluva Vystúpenie - Deň sv. Urbana 26.5.2014 31.5.2014 MsKS Levice/Veronika Angletová
80,-
2
30.5.2014
073
2014 Zmluva o spolupráci Hudobná produkcia - Deň sv. Urbana 27.5.2014 31.5.2014 MsKS Levice/ĽH Javorinka
30,-
2
30.5.2014
074
2014 Zmluva Vystúpenie - Deň detí 26.5.2014 1.6.2014 MsKS Levice/Tomáš Végh
50,-
2
30.5.2014
075
2014 Zmluva o spolupráci vystúpenie - Deň sv. Urbana 30.5.2014 31.5.2014 MsKS Levice/spevácka skupina Hron
30,-
2
30.5.2014
076
2014 Zmluva moderovanie na Medzinárodných cyklistických pretekoch okolo Slovenska 5.6.2014 6.6.2014 MsKS Levice/Mgr. Ervín Szalma
50,-
2
5.6.2014
077
2014 Dohoda Pracovná činnosť 6.6.2014 31.12.2014 MsKS Levice/ÚPaSV Levice
2
5.6.2014
078
2014 Zmluva o spolupráci Zabezpečenie vystúpenia na podujatí Medzinárodné cyklistické preteky okolo Slovenska 5.6.2014 6.6.2014 MsKS Levice/SJS Jazz centrum Levice
550,-
2
5.6.2014
079
2014 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR Levické hradné slávnosti 5.6.2014   MsKS Levice/Ministerstvo kultúry SR
1000,-
2
9.6.2014
080
2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z ŠR Levické divadelné dni 5.6.2014   MsKS Levice/Ministerstvo kultúry SR
1500,-
2
9.6.2014
081
2014 Dohoda o ambulantnom predaji Levické hradné slávnosti 10.6.2014 14.6.2014 MsKS Levice/Helena Šuranská
-
2
13.6.2014
082
2014 Zmluva o spolupráci Vystúpenie hudobných skupín na podujatí Noc hudby 4.6.2014 20.6.2014 MsKS Levice/SJS Jazz centrum Levice
1100,-
2
13.6.2014
083
2014 Zmluva Historický kolotoč na Levických hradných slávnostiach 28.5.2014 14.6.2014 MsKS Levice/Ladislav Zupko
450,-
2
13.6.2014
084
2014 Zmluva o uskutočnení umeleckého vystúpenia Levické hradné slávnosti 28.5.2014 14.6.2014 MsKS Levice/Cassanova spoločnosť veselých šermiarov
16 000,-
2
13.6.2014
085
2014 Zmluva Levické hradné slávnosti- hudobná produkcia 29.5.2014 14.6.2014 MsKS Levice/E Pluribus Unum
350,-
2
13.6.2014
086
2014 Dohoda o ambulantnom predaji Levické hradné slávnosti 10.6.2014 14.6.2014 MsKS Levice/Robert Juhász
2
13.6.2014
087
2014 Hudobná produkcia na Levických hradných slávnostiach Vystúpenie HS Juraj Zaujec & band 29.5.2014 14.6.2014 MsKS Levice/Juraj Zaujec
1100,-
2
13.6.2014
088
2014 Dohoda o ambulantnom predaji Levické hradné slávnosti 10.6.2014 14.6.2014 MsKS Levice/Branislav Paulis
2
13.6.2014
089
2014 Zmluva Hudobná produkcia na Levických hradných slávnostiach 12.6.2014 14.6.2014 MsKS Levice/ĽH Rikkoňovci
300,-
2
13.6.2014
090
2014 Zmluva o spolupráci Predpredaj vstupeniek - Jazzový koncert na hrade - Ondrej Krajniak 2.7.2014 9.7.2014 MsKS Levice/Dušan Hubač
2
2.7.2014
091
2014 Leasingová zmluva Osobné vozidlo Peugeot partner Tepee 3.7.2014 3.7.2018 MsKS Levice/Tatra-Leasing s.r.o.
2
7.7.2014
092
2014 Zmluva Promenádne koncerty - koncert Harvestri - OuKeY 27.6.2014 13.7.2014 MsKS Levice/Harvestri OuKeY
300,-
2
10.7.2014
093
2014 Zmluva Promenádne koncerty - HS Remix 25.6.2014 31.8.2014 MsKS Levice/HS Remix
450,-
2
10.7.2014
094
2014 Zmluva o spolupráci Promenádne koncerty 24.6.2014 27.7.2014 MsKS Levice/Hron
100,-
2
10.7.2014
095
2014 Zmluva Promenádne koncerty 4.7.2014 20.7.2014 MsKS Levice/ĽH Rikkoňovci
150,-
2
10.7.2014
096
2014 Zmluva o spolupráci Predpredaj vstupeniek - Boje na Hrone 14.7.2014 26.7.2014 MsKS Levice/Agentúra DUNA s.r.o.
2
14.7.2014
097
2014 Nájomná zmluva Prenájom nebytových priestorov 2.7.2014 doba neurčitá MsKS Levice/Eva Illésová
2
29.7.2014
098
2014 Leasingová zmluva Finančný leasing Peugeot partner Tepee 3.7.2014 4 roky MsKS Levice/Tatraleasing,s.r.o.
2
29.7.2014
099
2014 Zmluva Moderovanie na podujatí "Slnko a zábava" 28.7.2014 30.7.2014 MsKS Levice/Mgr. Ervín Szalma
50,-
2
29.7.2014
100
2014 Kúpna zmluva 3D technológia kina Junior 23.7.2014 23.8.2014 MsKS Levice/AudioMaster s.r.o.
25 698,00
2
23.7.2014
101
2014 Zmluva Promenádne koncerty - Šurianski Tamburáši 28.7.2014 3.8.2014 MsKS Levice/Tamburášsky súbor
200,-
2
1.8.2014
102
2014 Dodatok k zmluve Mobilný internet Štart 20.8.2014 20.8.2015 MsKS Levice/Orange Slovensko a.s.
9,99/mesačne
2
20.8.2014
103
2014 Zmluva Moderovanie na Rybacom pikniku 18.8.2014 23.8.2014 MsKS Levice/Ján Nagy
50,-
2
20.8.2014
104
2014 Zmluva č. 0921/2014/2 Recitál - Marián Varga 14.7.2014 21.9.2014 MsKS Levice/Teatron s.r.o.
1300,-
2
20.8.2014
105
2014 Zmluva Tanečné vystúpenie - Rybací piknik 18.8.2014 23.8.2014 MsKS Levice/Texas Rangers
100,-
2
20.8.2014
106
2014 Zmluva o spolupráci Spolupráca s FK Otáznik 2.9.2014 31.5.2015 MsKS Levice/FK Otáznik
2
3.9.2014
107
2014 Zmluva o spolupráci Divadelné predstavenie Láska 28.5.2014 29.9.2014 MsKS Levice/Fluent production s.r.o.
80% z tržby
2
16.9.2014
108
2014 Zmluva Vedúci súťaže Pohár primátora mesta Levice a Slovenský pohár 4.9.2014 20.9.2014 MsKS Levice/Milan Špánik
250,-
2
17.9.2014
109
2014 Zmluva Tajomník súťaže Pohár primátora mesta Levice a Slovenský pohár 4.9.2014 20.9.2014 MsKS Levice/Mgr. Ivan Bielický
250,-
2
17.9.2014
110
2014 Zmluva Sčítateľ na súťaži Pohár primátora mesta Levice a Slovenský pohár 4.9.2014 20.9.2014 MsKS Levice/Mgr. Marcela Špániková
100,-
2
17.9.2014
111
2014 Zmluva Sčítateľ na súťaži Pohár primátora mesta Levice a Slovenský pohár 4.9.2014 20.9.2014 MsKS Levice/Viktor Balogh
250,-
2
19.9.2014
112
2014 Zmluva Hudobný doprovod na súťaži Pohár primátora mesta Levice a Slovenský pohár 4.9.2014 20.9.2014 MsKS Levice/Juraj Lészkó
200,-
2
19.9.2014
113
2014 Zmluva Sčítateľ na súťaži Pohár primátora mesta Levice a Slovenský pohár 4.9.2014 20.9.2014 MsKS Levice/Ing. Víťazková Stela
100,-
2
19.9.2014
114
2014 Zmluva Hlavný sčítateľ na súťaži Pohár primátora mesta Levice a Slovenský pohár 4.9.2014 20.9.2014 MsKS Levice/Ing. Víťazka Miroslav
250,-
2
19.9.2014
115
2014 Zmluva Moderovanie na Celookresnej prehliadke speváckych skupín seniorov "Spievame pre zdravie" 18.9.2014 22.9.2014 MsKS Levice/Mgr. Mária Mészárošová
50,-
2
19.9.2014
116
2014 Zmluva O poskytnutí právnej pomoci advokátom 25.9.2014 31.12.2014 MsKS Levice/Mgr. Renáta Murínová
280,-/mesačne
2
30.9.2014
117
2014 Zmluva Moderovanie na podujatí Šarkaniáda 1.10.2014 7.10.2014 MsKS Levice/Mgr. Ervín Szalma
50,-
2
6.10.2014
118
2014 Zmluva Koncert na Levickom jarmoku 1.10.2014 17.10.2014 MsKS Levice/DH Kozárenka
200,-
2
6.10.2014
119
2014 Zmluva o spolupráci Koncert na Levickom jarmoku 1.10.2014 19.10.2014 MsKS Levice/ĽH Javorinka
150,-
2
6.10.2014
120
2014 Zmluva Koncert na Levickom jarmoku 19.9.2014 17.10.2014 MsKS Levice/HS For Tape
50,-
2
6.10.2014
121
2014 Zmluva Koncert na Levickom jarmoku 19.9.2014 17.10.2014 MsKS Levice/HS Easy Peasy
50,-
2
6.10.2014
122
2014 Zmluva Koncert na Levickom jarmoku 12.9.2014 18.10.2014 MsKS Levice/Tamburášsky súbor Jozefa Šutku
150,-
2
6.10.2014
123
2014 Zmluva Koncert na Levickom jarmoku 24.9.2014 16.10.2014 MsKS Levice/SJS - Jazz Centrum Levice
250,-
2
6.10.2014
124
2014 Zmluva Koncert na Levickom jarmoku 23.9.2014 16.10.2014 MsKS Levice/LM Retro Band
100,-
2
6.10.2014
125
2014 Zmluva Koncert na Levickom jarmoku 13.8.2014 18.10.2014 MsKS Levice/MadDogX
800,-
2
6.10.2014
126
2014 Zmluva Koncert na Levickom jarmoku 2.8.2014 18.10.2014 MsKS Levice/HS Gilotin
500,-
2
6.10.2014
127
2014 Zmluva o spolupráci Divadelné predstavenie RND - Polooblačno 19.8.2014 11.10.2014 MsKS Levice/RND
2
7.10.2014
128
2014 Zmluva Koncert na Levickom jarmoku 26.9.2014 16.10.2014 MsKS Levice/HS Rebelsky
220,-
2
13.10.2014
129
2014 Zmluva o spolupráci Koncert na Levickom jarmoku 3.10.2014 18.10.2014 MsKS Levice/Kmeťo Band st.
1440,-
2
15.10.2014
130
2014 Nájomná zmluva Nebytové priestory 10.9.2014 doba neurčitá MsKS Levice/Peter Slovák
2
15.10.2014
131
2014 Dodatok k nájomnej zmluve prenájom nebytových priestorov 22.9.2014   MsKS Levice/Mgr. Zuzana Hrašková
2
16.10.2014
132
2014 Zmluva o vyvesení reklamných plagátov výlep mesačných plagátov 17.10.2014   MsKS Levice/Pro Factor
2500,-
2
22.10.2014
133
2014 Zmluva Prednáška na Dni ezoteriky 2.10.2014 25.10.2014 MsKS Levice/Ing. Ján Horváth
50,-
2
22.10.2014
134
2014 Zmluva Prednáška na Dni ezoteriky 2.10.2014 25.10.2014 MsKS Levice/RNDr. Monika Kašová
80% zo vstupného
2
22.10.2014
135
2014 Zmluva Prednáška na Dni ezoteriky 26.9.2014 25.10.2014 MsKS Levice/Bc. Renáta Bočíková
35,-
2
22.10.2014
136
2014 Zmluva o spolupráci Predpredaj vstupeniek na koncert LIPA - LASICA 18.9.2014 3.11.2014 MsKS Levice/PLUS o.z.
5% zo vstupenky
2
28.10.2014
137
2014 Nájomná zmluva Prenájom Xerox WorkCenter 29.10.2014 29.10.2017 MsKS Levice/Xerox Limited
2
29.10.2014
138
2014 Zmluva o spolupráci Predpredaj vstupeniek 27.10.2014 18.11.2014 MsKS Levice/Trio
2
29.10.2014
139
2014 Zmluva Divadelné predstavenie Robinson Crusoe 3.11.2014 6.11.2014 MsKS Levice/Mestské divadlo Levice
300,-
2
3.11.2014
140
2014 Zmluva o uskutočnení vystúpenia Program: O deduškovi Mrázikovi 13.10.2014 5.11.2014 MsKS Levice/ELMA Bratislavská umelecká agentúra
410,-
2
4.11.2014
141
2014 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Predstavenie Všetko o ženách 22.10.2014 18.11.2014 MsKS Levice/Kreatívci, OZ 80% zo vstupného
2
5.11.2014
142
2014 Zmluva o spolupráci Muzikál Na skle maľované 23.10.2014 29.11.2014 MsKS Levice/Agentúra Art Production 88% zo vstupného
2
5.11.2014
143
2014 Zmluva o spolupráci Koncert Fragile 13.8.2014 14.12.2014 MsKS Levíce/Fluent Production s.r.o. 80% zo vstupného
2
5.11.2014
144
2014 Zmluva o spolupráci Vianočný koncert Roba Opatovského 30.9.2014 8.12.2014 MsKS Levice/Agentúra Kalypso 88% zo vstupného
2
5.11.2014
145
2014 Dohoda Pomoc v hmotnej núdzi 9.10.2014 31.12.2015 MsKS Levice/Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  
2
10.11.2014
146
2014 Zmluva O príležitostnom prenájme šatne 13.11.2014 18.11.2014 MsKS Levice/Eva Kosztolányiová  
2
18.11.2014
147
2014 Zmluvy Moderovanie na podujatí "Levicko má talent" 20.11.2014 25.11.2014 MsKS Levice/Mgr. Ervín Szalma  
2
20.11.2014
148
2014 Zmluva O nájme nebytových priestorov 24.11.2014 29.11.2014 MsKS Levice/SŠZ Levice
600,-
2
26.11.2014
149
2014 Zmluva Hudobná produkcia na podujatí "Vianoce maľované pieskom" 14.11.2014 7.12.2014 MsKS Levice/Aladár Birner
50,-
2
26.11.2014
150
2014 Zmluva Hudobná produkcia na podujatí "Vianoce maľované pieskom" 14.11.2014 7.12.2014 MsKS Levice/Mgr. Barbora Krišková
50,-
2
26.11.2014
151
2014 Zmluva Hudobná produkcia na podujatí "Vianoce maľované pieskom" 14.11.2014 7.12.2014 MsKS Levice/Mgr. Art. Klára Víteková
50,-
2
26.11.2014
152
2014 Zmluva O nájme priestorov na nakrúcanie Slovensko advent 12.11.2014 16.12.2014 MsKS Levice/RTS
700,-
2
1.12.2014
153
2014 Zmluva O uverejnení firmy v Zlatých stránkach 26.11.2014 r. 2015 MsKS Levice/Mediatel
150,-
2
1.12.2014
154
2014 Zmluva Divadelné predstavenie Fero Robinson Crusoe 4.12.2014 6.12.2014 MsKS Levice/Roman Mihálka
300,-
2
5.12.2014
155
2014 Zmluva Hudobná produkcia na podujatí Benefičný koncert 26.11.2014 9.12.2014 MsKS Levice/FS Hron
150,-
2
5.12.2014
156
2014 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve Nebytový priestor v CK Junior 8.12.2014 r. 2015 MsKS Levice/Mgr. Andrea Szalinková  
2
8.12.2014
157
2014 Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve Nebytový priestor v CK Junior 8.12.2014 r. 2015 MsKS Levice/Mgr. Zuzana Hrašková  
2
8.12.2014
158
2014 Zmluva o spolupráci Predpredaj vstupeniek na podujatie Objatie tónov 22.12.2014 25.1.2015 MsKS Levice/O.z. MilanStefánik  
2
23.12.2014