Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

v zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.

 

Zmluvy MsKS Levice
r. 2011
r. 2012
r. 2013
r. 2014


Faktúry
r. 2011 - 2014

Objednávky
r. 2011 - 2014

 

ZMLUVY r. 2012
Číslo zmluvy Rok Typ zmluvy Predmet Dátum podpisu Platnosť do Zmluvné strany Celková suma zmluvy v EUR Dokumenty Dátum zverejnenia
100
2012 Zmluva Ťuťo z Ťuťotína 2.1.2012 7.1.2012 DS Divadielko za korunu/MsKS Levice
5.1.2012
101
2011 Zmluva o spolupráci Nácviky tanečného divadla Uránia XII.2012 r. 2012 TD Uránia/MsKS Levice  
13.1.2012
102
2012 Zmluva o spolupráci Zriaďovateľ, nácviky... I.2012 r. 2012 DS Divadielko za korunu/MsKS Levice  
13.1.2012
103
2012 Zmluva o spolupráci Nácvik DS Maďarské pohronské javisko I. 2012 1.1.-30.6.2012 MPJ/MsKS Levice  
13.1.2012
104
2012 Kolektívna zmluva   r. 2012 I.2012 MsKS Levice  
13.1.2012
105
2012 Dodatok č. 1 Kolektívna zmluva   r. 2012 20.1.2012 MsKS Levice  
19.1.2012
106
2012 Zmluva o spolupráci spolupráca v záujmovej činnosti dospelých a mládeže r. 2012 I. 2012 MsKS Levice/Klub filatelistov  
19.1.2012
107
2012 Zmluva o spolupráci zabezpečenie vystúpenia TŠK Fanatic r.2012 I.2012 MsKS Levice/CVČ Levice  
20.1.2012
108
2012 Zmluva o dielo realizácia samonivelizačného poteru 24.1.2012 10. 2.2012 MsKS Levice/MIBAU SK
7 367,56
30.1.2012
109
2012 Zmluva o dielo odborné prehliadky a skúšky výťahu 7.1.2012 31.12.2012 MsKS Levice/Lift servis  
1.2.2012
110
2012 Dodatok k zmluve. výkon činnosti na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP 31.1.2012   FLORIÁN/MskS Levice  
1.2.2012
111
2012 Zmluva o dielo odborné prehliadky a montáže mestského rozhlasu 6.2.2012 31.12.2012 MsKS Levice/Revos - Ján Vojtko  
8.2.2012
112
2012 Zmluva o spolupráci nácviky TŠK a zabezpečenie vystúpenia I. 2012 r. 2012 MsKS Levice/TŠK Junilev  
8.2.2012
113
2012 Zmluva o spolupráci Levdance cup 2012 13.2.2012 17.2.2012 MsKS Levice/TK Fanatic  
15.2.2012
114
2012 Zmluva Poradňa krásy - Šereď 2.2.2012 20.4.2012 MsKS Levice/Oľga Belešová
450,-
16.2.2012
115
2012 Zmluva Poradňa krásy - Šereď 2.1.2012 20,4,2012 MskS Levice/PhDr. Lucia Kollárová
400,00
16.2.2012
116
2012 Dodatok k nájomnej zmluve nájom 12.3.2012   MsKS Levice/LTS
348,91
14.3.2012
116
2012 Nájomná zmluva nájom 22.2.2012 - MsKS Levice/KDH  
22.3.2012
117
2012 Zmluva o dielo Mestský rozhlas 2.1.2012 31.12.2012 MsKS Levice/Mlok  
27.3.2012
118
2012 Dodatok č. 17 nájom 22.2.2012   MsKS Levice/Tekovská knižnica  
27.3.2012
119
2012 Zmluva o spolupráci inzercia 26.3.2012 31.12.2012 MsKSLevice/Agripa, s.r.o.  
29.3.2012
120
2012 Zmluva o inzercii inzercia 13.3.2012   MsKS Levice/Region Press  
13.4.2012
121
2012 zmluva o uskutočnení vystúpenia Deň ezoteriky - prednáška 13.4.2012 21.4.2012 MsKS Levice/Bc. Renata Bočíková
35,-
20.4.2012
122
2012 zmluva o uskutočnení vystúpenia Deň ezoteriky - prednáška 13.4.2012 21.4.2012 MsKS Levice/Ladislav Máčay
30,-
20.4.2012
123
2012 zmluva o uskutočnení vystúpenia Deň ezoteriky - prednáška 13.4.2012 21.4.2012 MsKS Levice/Jana Petrášová
35,-
20.4.2012
124
2012 zmluva o uskutočnení vystúpenia Deň ezoteriky - prednáška 13.4.2012 21.4.2012 MsKS Levice/Marie Kučerová
35,-
20.4.2012
125
2012 Zmluva Divadelné predstavenie Peter a Vlk 19.4.2012 23.4.2012 MsKS Levice/ TD Uránia
250,00
23.4.2012
126
2012 Zmluva Slávnostné otvorenie Synagógy 19.3.2012 28.4.2012 MsKS Levice(Spev.zbor Slov. učiteľov
1000,00
23.4.2012
127
2012 Zmluva Slávnostné otvorenie Synagógy 15.3.2012 26.4.2012 MsKS Levice/Mgr.Art. Ivan Ožvát
500,00
23.4.2012
128
2012 Zmluva Slávnostné otvorenie Synagógy 15.3.2012 26.4.2012 MsKS Levice/Mgr. Art. Igor Bázlik
100,00
23.4.2012
129
2012 Zmluva Slávnostné otvorenie Synagógy 15.3.2012 26.4.2012 MsKS Levice/Štefan Bučko
300,00
23.4.2012
130
2012 Darovacia Zmluva Slávnostné otvorenie Synagógy 22.3.2012 26.4.2012 MsKS Levice/Furmet Group
1000,00
23.4.2012
131
2012 Zmluva Slávnostné otvorenie Synagógy 18.4.2012 27.4.2012 MsKS Levice/OZ Tradition
1500,00
23.4.2012
132
2012 Zmluva o uskutočnení vystúpenia Slávnostné otvorenie Synagógy 26.3.2012 28.4.2012 MsKS Levice/OZ Celkom malé divadlo
200,00
26.4.2012
133
2012 Zmluva o dodávke tovaru Publikácie 26.4.2012   MsKS Levice/YMCA  
3.5.2012
134
2012 Zmluva o dodávke tovaru Publikácie 25.4.2012   MsKS Levice/Ing. Strelcová R. CsC.  
3.5.2012
135
2012 Zmluva Kurz - Anjelská terapia 20.4.2012 26.5.2012 MsKS Levice/A. Bikárová  
3.5.2012
136
2012 Zmluva Piesne starej Rusi 3.5.2012 5.5.2012 MsKS Levice/Rondo  
4.5.2012
137
2012 Zmluva Čepček 3.5.2012 9.5.2012 MsKS Levice/Mgr. M. Mészárošová
50,00
4.5.2012
138
2012 Zmluva Čepček 3.5.2012 9.5.2012 MsKS Levice/Mgr. Pavol Vakoš
200,00
4.5.2012
139
2012 Zmluva o spoluorganizovaní umel. programu Partička 7.5.2012 12.5.2012 MsKS Levice/Svetlá nad rampami o.z.
10% zo vstupenky
10.5.2012
140
2012 Nájomná zmluva Nájom 20.4.2012 neurčito MsKS Levice/Ing. Jozef Kosorín
50,18/mes.
10.5.2012
141
2012 Nájomná zmluva Nájom 20.4.2012 neurčito MsKS Levice/Mgr. Milota Spišiaková
55,75/mes.
10.5.2012
142
2012 Zmluva o poskytnutí peň. daru Sponzorský dar   9.5.2012 MsKS Levice/Stavšing-Real s.r.o.
54,61
10.5.2012
143
2012 Zmluva o vystúpení umelca Koncert Martin Harich + Musitany Hope 20.3.2012 19.5.2012 MsKS Levice/Harix, s.r.o.
1300,-
14.5.2012
144
2012 Zmluva Koncert HS Eva dala Adamovi 9.5.2012 19.5.2012 MsKS Levice/Eva dala Adamovi
50,0
14.5.2012
145
2012 Zmluva Koncert HS RebelSky 2.5.2012 19.5.2012 MsKS Levice/RebelSky
50,-
14.5.2012
146
2012 Zmluva o dodávke tovaru Knižná publikácia 14.5.2012   MsKS Levice/Tolnai Csaba
2100,-
14.5.2012
147
2012 Zmluva Koncert HS Alias 19.4.2012 18.5.2012 MsKS Levice/Alias
50,-
19.4.2012
148
2012 Zmluva Poskytnutie dotácie z rozpočtu MKSR 27.4.2012   MsKS Levice/MKSR  
16.5.2012
149
2012 Zmluva o mediálnej spolupráci Medializácia www stránky a loga MsKS na podtali www.vyhodykariet 3.5.2012 14.5.2013 MsKS Levice/Spolefekt s.r.o.  
18.5.2012
150
2012 Komisionárska zmluva Predaj tovaru - kariet 17.5.2012   MsKS Levice/Spolefekt s.r.o.  
18.5.2012
151
2012 Zmluva Koncert - Cool Blues Band 3.5.2012 18.5.2012 MsKS Levice/Cool Blues Band
200,-
18.5.2012
152
2012 Zmluva o uskutočnení koncertu Koncert Martin Bies a Famenco Clan 10.5.2012 19.5.2012 MsKS Levice/Martin Bies
630,-
18.5.2012
153
2012 Dodotak k zmluve o dodaní tovaru Knihy 17.5.2012   MsKS Levice/Tolnai Csaba  
24.5.2012
154
2012 Servisná zmluva výťahov Starostlivosť o výťah 24.5.2012   MsKS Levice/Lift servis  
25.5.2012
155
2012 Dodatok k zmluve Dodávka vody 25.5.2012   MsKS Levice/Západ. vod. spol.a.s.  
29.5.2012
156
2012 Zmluva Moderovanie na poduj. Deň detí 28.5.2012
MsKS Levice/Ján Nagy
50,-
29.5.2012
157
2012 Zmluva Divadelné predstavenie - chodúľové 24.5.2012 1.6.2012 MsKS Levice/Spektrálna divad. spoloč.
300,-
30.5.2012
158
2012 Zmluva Divadelné predstavenie - Jack a fazuľka 29.5.2012 1.6.2012 MsKS Levice/Divadlo bez opony
270,-
31.5.2012
159
2012 Rozhodnutie Poplatok za komunálne odpady 28.2.2012   MsKS Levice/Mesto Levice  
5.6.2012
160
2012 Zmluva Koncert Helena Vondráčková 20.2.2012 7.6.2012 MsKS Levice/OZ Svetlá nad rampami  
6.6.2012
161
2012 Dohoda o ambulantnom predaji Levické hradné slávnosti 28.5.2012 16.6.2012 MsKS Levice/Merylan
120,-
12.6.2012
162
2012 Dohoda o ambulantnom predaji Levické hradné slávnosti 28.5.2012 16.6.2012 MsKS Levice/Vojtech Voros
120,-
12.6.2012
163
2012 Zmluva Divadelná hra na LHS 29.5.2012 16.6.2012 MsKS Levice/Divadlo bez opony
270,-
12.6.2012
164
2012 Zmluva o vystúpení Koncert na LHS 5.6.2012 16.6.2012 MsKS/HS Fleret
27 000,- Kc
12.6.2012
165
2012 Zmluva Hudobná produkcia na LHS 9.6.2012 16.6.2012 MsKS LeviceE pluribus unum
400,-
12.6.2012
166
2012 Komisionárska zmluva Predaj máp 21.5.2012   MsKS Levice/CBS spol.
12.6.2012
167
2012 Zmluva o uskutoč. um. výkonu Levické hradné slávnosti 30.5.2012 16.6.2012 MsKS Levice/Cassanova
11 000,-
12.6.2012
168
2012 Zmluva Hudobná produkcia - Noc hudby 8.6.2012 15.6.2012 MsKS Levice/Juraj Zaujec
200,-
12.6.2012
169
2012 Zmluva o poskytnutí dotácie Levické hradné slávnosti 29.5.2012 16.6.2012 MsKS Levice/Nitriansky samospr. kraj
1 000,-
12.6.2012
170
2012 Zmluva o poskytnutí dotácie Levické divadelné dni 29.5.2012 16.-20.4.2012 MsKS Levice/Nitriansky samospr. kraj
1 000,-
12.6.2012
171
2012 Zmluva Hudobná produkcia LHS 14.6.2012 16.6.2012 MsKS Levice/ĽH Rikkoňovci
300,-
14.4.2012
172
2012 Zmluva Historický kolotoč na LHS 7.6.2012 16.6.2012 MsKS Levice/Ladislav Zupko
450,-
14.6.2012
173
2012 Zmluva Koč na LHS 4.6.2012 16.6.2012 MsKS Levice/Kopčák Marián
150,-
14.6.2012
174
2012 Zmluva Ambulantný predaj na LHS 28.5.2012 16.6.2012 MsKS Levice/ Heli Company
120,00
15.6.2012
175
2012 Zmluva Veľká letná párty 24.5.2012 29.6.2012 MsKS Levice/HS Gilotin
250,-
25.6.2012
176
2012 Zmluva Veľká letná párty 24.5.2012 29.6.2012 MsKS Levice/HS Maddogx
800,-
25.6.2012
177
2012 Zmluva Veľká letná párty 29.5.2012 29.6.2012 MsKS Levice/HS U.K.N.D.
500,0
25.6.2012

178

2012 Zmluva o umeleckom výkone Veľká letná párty 18.6.2012 29.6.2012 MsKS Levice/Marián Greksa
1200,-
25.6.2012
179
2012 Zmluva Veľká letná párty 22.6.2012 28.6.2012 MsKS Levice/Milan Špaňo
500,-
25.6.2012
180
2012 Zmluva o zabezpeč. umel. vystúpenia Veľká letná párty 18.6.2012 28.6.2012 MsKS Levice/Universal Music s.r.o.
1000,-
25.6.2012
181
2012 Zmluva Promenádne koncerty v Parku M.R.Štefánika 25.6.2012 1.7.2012 MsKS Levice/Moravský muškát
300,-
25.6.2012
182
2012 Zmluva Veľká letná párty 21.6.2012 28.6.2012 MsKS Levice/Marian Kleštinec
250,-
26.6.2012
183
2012 Zmluva Zmluva 27.6.2012 28.6.2012 MsKS Levice / Ján Nagy
50,-
27.6.2012
184
2012 Zmluva Zmluva o uskutočnení koncertu 25.6.2012 28.6.2012 MsKS Levice/Starduck  
27.6.2012
185
2012 Zmluva Koncert Machina Lirica Duo 4.7.2012 8.7.2012 MsKS Levice/Pedro Rodrigues
600,-
8.6.2012
186
2012 Zmluva o dielo Rekonštrukcia kinosály 6.6.2012 31.8.2012 MsKS Levice/Miroslav Novák - REZ
39 720,-
8.6.2012
187
2012 Zmluva o uskutočnení vystúpenia Country fest - koncert Country limit club 18.5.2012 14.7.2012 MsKS Levice/Country limit club
460,-
13.6.2012
188
2012 Zmluva Country fest - koncert Harvestri, OuKeY 9.7.2012 14.7.2012 MsKS Levice/Harvestri, OuKeY
900,-
13.6.2012
189
2012 Zmluva Promenádne koncerty - Duo Song 13.7.2012 15.7. a 19.8.2012 MsKS Levice/Duo Song
160,-
13.7.2012
190
2012 Dodatok č. 1 k poistnej zmluve poistná zmluva 16.7.2012   MsKS Levice/Komunálna poisťovňa  
18.7.2012
191
2012 Zmluva o spolupráci Vyhotovenie a vydanie Receptára tradičných jedál 20.4.2011 XII. 2012 MsKS Levice/RZ Váh - Dunaj -Ipeľ
100,-
18.7.2012
192
2012 Zmluva o spolupráci Rybací piknik 20.4.2011 25.8.2012 MsKS Levice/RZ Váh - Dunaj -Ipeľ
800,-
18.7.2012
193
2012 Zmluva Koncert Rikkoňovci - Promenádne koncerty v parku M. R. Štefánika 19.7.2012 22.7., 26.8.2012 MsKS Levice/HS Rikkoňovci
160,-
18.7.2012
194
2012 Zmluva Predaj vstupeniek na podujatie Boje na Hrone 16.7.2012 28.7.2012
MsKS Levice/Agentúra Duna, s.r.o.
5% z každej vstupenky
18.7.2012
195
2012 Zmluva o reklamnej spolupráci Prezentácie podnik. činnosti objednávateľa pri konaní koncertu Johna Schlitta 11.6.2012 6.10.2012
MsKS Levice/Cora Geo, s.r.o.
1000,-
18.7.2012
196
2012 Darovacia zmluva Peňažný dar na koncert John Schlitt 27.6.2012 6.10.2012 MsKS Levice/Camfil Farr s.r.o.
300,-
18.7.2012
197
2012 Rozhodnutie č. 54 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 19.7.2012 2012 MsKS Levice/Obec Santovka
22,00
26.7.2012
198
2012 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve Nebytový priestor v objekte CK Junior 9.7.2012   MsKS Levice/Študijné centrum Basic  
26.7.2012
199
2012 Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve Nebytový priestor v CK Junior 9.7.2012   MsKS Levice/EuroCredit s.r.o.  
26.7.2012
200
2012 Dodatok č. 8 k nájomnej zmluve Nebytový priestor v CK Junior 9.7.2012   MsKS Levice/Ing. Zuzana Bieliková  
26.7.2012
201
2012 Nájomná zmluva Nebytový priestor v CK Junior 29.6.2012 doba neurčitá MsKS Levice/Mercury  
26.7.2012
202
2012 Zmluva Moderovanie na podujatí "Slnko a zábava" 13.8.2012 14.8.2012 MsKS Levice/Mgr. Ervín Szalma
50,-
13.8.2012
203
2012 Zmluva o umeleckom účinkovaní Vystúpenie HS Taktici - Rybací piknik 1.8.2012 25.8.2012 MsKS Levice(Vladimír Čulík
1600,-
16.8.2012
204
2012 Zmluva o spolupráci Predaj vstupeniek na koncert Johna Schlitta 13.8.2012 6.10.2012 MsKS Levice/Tolnai Csaba 5% zo vstupenky
16.8.2012
205
2012 Nájomná zmluva Nebytový priestor v CK Junior 9.7.2012   MsKS Levice/Ing. Pavol Abrhan  
23.8.2012
206
2012 Zmluva Hudobná produkcia na Rybacom pikniku 23.8.2012 25.8.2012 MsKS Levice/ĽH Rikkoňovci
80,-
23.8.2012
207
2012 Zmluva o dielo Rekonštrukcia priestorov na šatne hercov 27.7.2012 31.8.2012 MsKS Levice/Gabriel Trgiňa TOTAL - TG.
23.8.2012
208
2012 Zmluva o spolupráci Divadelné predstavenie Nevyliečiteľní 22.6.2012 18.9.2012 MsKS Levice/Fluent, s.r.o.
80% z tržby
30.8.2012
209
2012 Dotatok k nájom. zmluve č. 18 Nebytový priestor v CK Junior 13.9.2012   MsKS Levice/Tekovská knižnica
26.9.2012
210
2012 Zmluva o uskutočnení vystúpenie Divadelné predstavenie Slncový kôň 18.9.2012 8.10.2012 MsKS Levice/Elma umelec. agentúra
380,-
26.9.2012
211
2012 Zmluva Koncert na Levickom jarmoku 13.9.2012 19.10.2012 MsKS Levice/HS Men in age
300,-
26.9.2012
212
2012 Zmluva Koncert na Levickom jarmoku 13.9.2012 20.10.2012 MsKS Levice/HS D Blues band
200,-
26.9.2012
213
2012 Zmluva Koncert na Levickom jarmoku 13.9.2012 19.10.2012 MsKS Levice/Stanislav VAchuna
100,-
26.9.2012
214
2012 Zmluva Koncert na Levickom jarmoku 13.9.2012 19.10.2012 MsKS Levice/BG Gangsta
200,-
26.9.2012
215
2012 Zmluva Koncert na Levickom jarmoku 13.9.2012 19.10.2012 MsKS Levice/ĽH Moravský muškát
400,-
26.9.2012
216
2012 Zmluva Koncert na Levickom jarmoku 13.9.2012 19.10.2012 MsKS Levice/Rastislav Rigo
100,-
26.9.2012
217
2012 Zmluva Koncert na Levickom jarmoku 13.9.2012 20.10.2012 MsKS Levice/HS Cool blues band
200,-
26.9.2012
218
2012 Zmluva Koncert na Levickom jarmoku 28.9.2012 19.10.2012 MsKS Levice/Stanislav Vitáloš
300,-
3.10.2012
219
2012 Zmluva Koncert na Levickom jarmoku 13.9.2012 19.10.2012 MsKS Levice/Maroš Repík
100,-
3.10.2012
220
2012 Zmluva Koncert na Levickom jarmoku 13.9.2012 19.10.2012 MsKS Levice/Mgr. Sylvia Kollmannová
100.-
18.10.2012
221
2012 Dohoda o zabezpečení hud. produkcie Koncert na Levickom jarmoku 27.9.2012 20.10.2012 MsKS Levice/Jakubec production
1500,-
18.10.2012
222
2012 Zmluva o spolupráci Koncert na Levickom jarmoku 25.9.2012 19.10.2012 MsKS Levice/Sukuba agency s.r.o.
2700,-
18.10.2012
223
2012 Zmluva Koncert na Levickom jarmoku 13.9.2012 19.10.2012 MsKS Levice/Marek Kochanský
100,-
18.10.2012
224
2012 Zmluva o spolupráci koncert HS Fragile 9.10.2012 29.10.2012 MsKS Levice/Fluent, s.r.o.
80% z tržby
23.10.2012
225
2012 Zmluva o uskutočnení vystúpenia Koncert Martin Bies a Flamenco clan 23.10.2012 4.11.2012 MsKS Levice/Martin Bies
600,-
31.10.2012
226
2012 Kúpna zmluva Nápojový automat 30.10.2012 - MsKS Levice/Aquatrade Slovakia
198,-
31.10.2012
227
2012 Zmluva Podfuk - hudobná komédia 16.10.2012 15.11.2012 MsKS Levice/Dynamika s.r.o.
2500,- + doprava
6.11.2012
228
2012 Zmluva Miznutie anjelov - čítanie autorských veršov 30.10.2012 18.11.2012 MsKS Levice/Emília Haugová
300,-
6.11.2012
229
2012 Zmluva o uskutočnení vystúpenia Deň ezoteriky - prednáška 8.11.2012 24.11.2012 MsKS Levice/Ing. Nikoleta Zsigóová
50,-
19.11.2012
230
2012 Zmluva Levicko má talent - moderovanie 14.11.2012 21.11.2012 MsKS Levice/Ján Nagy
90,-
19.11.2012
231
2012 Zmluva Deň ezoteriky - prednáška 9.11.2012 24.11.2012 MsKS Levice/Marie Kučerová
120,-
22.11.2012
232
2012 Zmluva Deň ezoteriky - prednáška 21.11.2012 24.11.2012 MsKS Levice/Milada Hitzingerová
30,-
22.11.2012
233
2012 Zmluva Deň ezoteriky - prednáška 6.11.2012 24.11.2012 MsKS Levice/Ing. Renáta Kozárová
20,-
22.11.2012
234
2012 Zmluva Deň ezoteriky - koncert Hvarna 15.11.2012 23.11.2012 MsKS Levice/Rondo 70% zo vstupného
22.11.2012
235
2012 Zmluva Prenájom priestorov - šatňa 19.11.2012 23.11.2012-30.4.2013 MsKS Levice/Eva Kosztolányiová  
22.11.2012
236
2012 Zmluva Deň ezoteriky - prednáška 14.11.2012 24.11.2012 MsKS Levice/Prof. MUDr. Alla Kuliková CSc.
80,-
22.11.2012
237
2012 Nájomná zmluva Prenájom nebytových priestorov 6.11.2012 doba neurčitá MsKS Levice/Mgr. Andrea Szalinková  
27.11.2012
238
2012 Zmluva o pripojení na poskyt. elektr. komunik. služby pripojenie na verejnú telefonu sieť spoločnosti Orange 31.5.2012 doba neurčitá MsKS Levice/Orange Slovensko, a.s.  
27.11.2012
239
2012 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia pripojenie do distribučnej sústavy poskytovateľa 19.3.2012 doba neurčitá MsKS Levice/ZSE, a.s.  
27.11.2012
240
2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb pripojenie k sieti 26.1.2012 doba neurčitá MsKS Levice/Slovak Telecom, a.s.  
27.11.2012
241
2012 Zmluva o poskytovaní služieb dodávka elektriny, plynu a vody 19.4.2012 doba neurčitá MsKS Levice/Mesto Levice  
27.11.2012
242
2012 Zmluva o poskytovaní služieb zariadenie vo vlastníctve poskytovateľa 7.9.2012 60 mesiacov MsKS Levice/Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.  
27.11.2012
243
2012 Zmluva o poskytovaní verejných služieb sprístupnenie služieb 27.9.2012

doba neurčitá

MsKS Levice/Orange Slovensko a.s.  
27.11.2012
244
2012 Zmluva moderovanie na podujatí Mikuláš 27.11.2012 6.12.2012 MsKS Levice/Mgr. Ervin Szalma
50,-
27.11.2012
245
2012 Zmluva č. 1202/2012 Umelecký program Adeste fideles 19.10.2012 2.12.2012 MsKS Levice/Teatron s.r.o.
1000,-
29.11.2012
246
2012 Zmluva o spolupráci Divadelné predstavenie Ocko 13.11.2012 18.12.2012 MsKS Levice/Fluent, s.r.o.
900,-
3.12.2012
247
2012 Zmluva Odvoz a prevoz na koči - Mikuláš. 3.12.2012 6.12.2012 MsKS Levice/Kopčák Marián
150,-
4.12.2012
248
2012 Darovacia zmluva Darovanie obrazov pre Synagógu 1.12.2012 - MsKS Levice/Jozef Kanyuk
1000,-
4.12.2012
249
2012 Zmluva Sčítateľ na súťaži Pohár primát.mesta Levice 1.12.2012 8.12.2012 MsKS Levice/Ing. Víťazka Miroslav
200,-
4.12.2012
250
2012 Zmluva Sčítateľ na súťaži Pohri primát. mesta Levice 27.11.2012 8.12.2012 MsKS Levice/Viktor Balogh
200,-
7.12.2012
251
2012 Zmluva Vedúci súťaže Pohár primát. mesta Levice 27.11.2012 8.12.2012 MsKS Levice/Tanečné štúiou M+M
250,-
7.12.2012
252
2012 Zmluva Tajomník na súťaži Pohár primátora mesta Levice 27.11.2012 8.12.2012 MsKS Levice/Mgr. Ivan Bielický
200,-
7.12.2012
253
2012 Zmluva Hudobná produkcia na Silvester 18.12.2012 31.12.2012 MsKS Levice/Patrik Musil
200,-
18.12.2012
254
2012 Zmluva Prenájom synagógy 13.12.2012 20.12.2012 MsKS Levice/RTS
648,-
18.12.2012
255
2012 Zmluva o kontrolnej činnosti Kontrola EPS 18.12.2012 r. 2013 MsKS Levice/Landy elektronic
20.12.2012