Povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

v zmysle novely Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, sú verejné inštitúcie povinné zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových stránkach.

Zmluvy MsKS Levice
r. 2011
r. 2012
r. 2013
r. 2014


Faktúry
r. 2011 - 2014

Objednávky
r. 2011 - 2014

FAKTÚRY r. 2011 - 2014
Číslo dokladu Dodávateľ
Celková suma v EUR
00Dátum vystavenia
Text dodavateľskej faktúry
Dátum zverejnenia
1
CeraSin, s.r.o.
1300,00
3.1.2011
Honorár Novoročný koncert "trio La Gioia" dňa 3.1.2011
4.2.2011
2
Ajfa + avis, s.r.o.
48,00
3.1.2011
Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
4.2.2011
3
Verlag Dashofer
270,00
7.1.2011
Predplatné príručky Verejné obstarávanie/aktualizácia 2,4
4.2.2011
4
Continental film, s.r.o.
48,60
7.1.2011
Distribučný poplatok za film
4.2.2011
5
Continental film, s.r.o.
18,00
2.1.2011
Distribučný poplatok za film
4.2.2011
6
TM Computer, s.r.o.
282,00
10.1.2011
Nákup programu MS Office 2007
4.2.2011
7
SPP a.s.
9034,00
13.1.2011
Záloha na plyn CK Junior, DK Družba za 1/2011
4.2.2011
8
OZ Človečina
3443,80
13.1.2011
Vyúčtovanie divadelného predstavenia "Nesladím"
4.2.2011
9
Petit Press a.s.
510,00
18.1.2011
Inzercia v týždenníku MY týždeň na Pohroní
4.2.2011
10
Le cheque de jeuner s.r.o.
1807,97
19.1.2011
Nákup stravných lístkov na 2/2011
4.2.2011
11
Slov. filmový ústav
33,22
18.1.2011
Vyúčtov. predaja časopisu Film.sk r. 2010
4.2.2011
12
Ita agentúra s.r.o.
14,50
13.1.2011
Distribučný poplatok za film
4.2.2011
13
ZSE Energia, a.s.
47,86
14.1.2011
Záloha za el. energiu ul. Brestová Levice
4.2.2011
14
ZSE Energia, a.s.
2058,78
14.1.2011
Záloha za el. energiu CK Junior Levice
4.2.2011
15
ZSE Energia, a.s.
2628,10
14.1.2011
Záloha za el. energiu DK Družba Levice
4.2.2011
16
ZSE Energia, a.s.
124,32
14.1.2011
Záloha za el. energiu ul. 29. augusta Levice
4.2.2011
17
RTVS s.r.o.
18,58
27.1.2011
Koncesionársky poplatok za 1/2011
4.2.2011
18
Magic Box Slovakia s.r.o.
29,70
18.1.2011
Distribučný poplatok za film
4.2.2011
19
Saturn entertainment s.r.o.
71,28
20.1.2011
Distribučný poplatok za film
4.2.2011
20
Ita agentúra s.r.o.
14,50
13.1.2011
Distribučný poplatok za film
4.2.2011
21
Asociác. náíroč. diváka
700,00
25.1.2011
Honorár za program "Svet operety a muzikálu"
4.2.2011
22
Levická televízna spoloč. s.r.o.
106,26
20.1.2011
Odvysielanie reklamy "Ples Družby"
4.2.2011
23
IPA s.r.o.
109,44
24.1.2011
Reklama v Levickom grátise č. 1 "Ples Družby"
4.2.2011
24
T Mobile
4,74
22.1.2011
Signalizácia v DK Družba
4.2.2011
25
T Mobile
4,74
22.1.2011
Signalizácia v DK Družba
4.2.2011
26
Konica Minolta s.r.o.
149,50
25.1.2011
Prenájom kopírky v LIA 1/2011
4.2.2011
27
Continental film, s.r.o.
197,34
23.1.2011
Distribučný poplatok za film
4.2.2011
28
Continental film, s.r.o.
98,68
23.1.2011
Distribučný poplatok za film
4.2.2011
29
Orange Slovensko a.s.
213,87
27.1.2011
Tel. hovory 1/2011
,
4.2.2011
30
IPA, s.r.o.
1094,00
27.1.2011
Reklama v Gratise č. 2 - Karneval detí na ľade
4.2.2011
31
Slovenský ochran. zväz autor.
151,20
26.1.2011
Autor. odmena za použitie diela
4.2.2011
32
Prvá komunálna finančná a.s.
782,28
25.1.2011
Poistenie majetku
15.2.2011
33
Prvá komunálna finančná a.s.
90,29
25.1.2011
Havarijné poistenie motor. vozidiel
15.2.2011
34
Prvá komunálna finančná a.s.
50,56
25.1.2011
Zákonné pistenie motor. vozidiel
15.2.2011
35
IPA, s.r.o.
142,56
28.1.2011
Dotlač programových plagátov na 2/2011
15.2.2011
36
Ita agentúra s.r.o.
97,68
27.1.2011
Distribučný poplatok za film
15.2.2011
37
Siemens, s.r.o.
119,50
27.1.2011
Mesačná kontrola EPS v DK Družba
15.2.2011
38
Softip, a.s.
106,20
28.1.2011
Podpora mzdárskeho programu na 1-3/2011
15.2.2011
39
Feral Slovakia, s.r.o.
60,00
31.1.2011
Sprostredkov. činnosť - kurz pletenia košíkov
15.2.2011
40
Palace Cinemas s.r.o.
44,85
21.1.2011
Distribučný poplatok za film
15.2.2011
41
SPP, s.r.o.
8655,00
31.1.2011
Záloha na plyn 2/2011
15.2.2011
42
Intersonic, s.r.o.
12,60
3.2.2011
Distribučný poplatok za film
15.2.2011
43
Continental film, s.r.o.
27,60
30.1.2011
Distribučný poplatok za film
15.2.2011
44
Tatrafilm, s.r.o.
144,90
1.2.2011
Distribučný poplatok za film
15.2.2011
45
Asoc. slov. film. klubov
78,96
1.2.2011
Distribučný poplatok za film
15.2.2011
46
Unikont Slovakia, s.r.o.
29,88
2.2.2011
Nákup sáčkov do vysávača
15.2.2011
47
Saturn Entertainment s.r.o.
650,68
2.2.2011
Distribučný poplatok za film
15.2.2011
48
Continental film, s.r.o.
50,82
4.2.2011
Distribučný poplatok za film
15.2.2011
49
Iura Edittion, s.r.o.
48,19
31.1.2011
Predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO"
15.2.2011
51
Lev. telev. spoločnosť s.r.o.
67,62
7.2.2011
Odvysielanie reklamy na divadlo "Opačné pohlavie"
1.3.2011
52
T Com
363,18
4.2.2011
Telef. hovory CK Junior, DK Družba, LIA 1/2011
1.3.2011
53
Západos. vodár. spoloč. a.s.
1265,79
31.1.2011
Vodné, stočné CK Junior, DK Družba 1/2011
1.3.2011
54
SPP, s.r.o.
4436,04
8.2.2011
Vyúčtovanie odberu plynu CK Junior, DK Družba za 1/2011
1.3.2011
55
RTVS s.r.o.
18,58
8.2.2011
Koncesionárske poplatky za 2/2011
1.3.2011
56
Film Europe s.r.o.
133,86
27.1.2011
Distribučný poplatok za film
1.3.2011
57
Tatra film spol. s r.o.
97,02
9.2.2011
Distribučný poplatok za film
1.3.2011
58
Mont-servis MaR elektro
91,92
11.2.2011
Kontrola a servis poplach. systému DK Družba a CK Junior
1.3.2011
59
Palace Cinemas s.r.o.
11,40
7.2.2011
Distribučný poplatok za film
1.3.2011
60
Dajama Abonent, s.r.o.
13,74
8.2.2011
Predplatné časopisu "Krásy Slovenska" - LIA
1.3.2011
61
ZSE Energia, a.s.
47,86
8.2.2011
Záloha za el. energiu ul. Brestová 2/2011

1.3.2011
62
ZSE Energia, a.s.
1881,84
8.2.2011
Záloha za el. energiu CK Junior 2/2011
1.3.2011
63
ZSE Energia, a.s.
2416,46
8.2.2011
Záloha za el. energiu DK Družba 2/2011
1.3.2011
64
ZSE Energia, a.s.
124,32
8.2.2011
Záloha za el. energiu 29. augusta 2/2011
1.3.2011
65
Lev. telev. spoločnosť s.r.o.
67,62
14.2.2011
Odvysielanie reklamy - koncert D. Hulku
1.3.2011
66
E. Bielik - Lift servis
38,61
7.2.2011
Údržba výťahov CK Junior, DK Družba 1/2011
1.3.2011
67
IPA s.r.o.
109,44
14.2.2011
Reklama v Grátise - koncert D. Hulku
1.3.2011
68
Le cheque de jeuner s.r.o.
1927,97
17.2.2011
Nákup stravných lístkov
1.3.2011
69
Ita agentúra s.r.o.
46,20
15.2.2011
Distribučný poplatok za film
1.3.2011
70
Tatra film. spol. s r.o.
27,72
25.1.2011
Distribučný poplatok za film
1.3.2011
71
Tatra film. spol. s r.o.
114,84
25.1.2011
Distribučný poplatok za film
1.3.2011
72
Tatra film. spol. s r.o.
10,80
9.2.2011
Distribučný poplatok za film
1.3.2011
73
Tatra film. spol. s r.o.
93,00
9.2.2011
Distribučný poplatok za film
1.3.2011
74
Tatra film. spol. s r.o.
81,60
15.2.2011
Distribučný poplatok za film
1.3.2011
75
Tatra film. spol. s r.o.
109,20
21.2.2011
Distribučný poplatok za film
1.3.2011
76
Film Europe s.r.o.
11,22
18.2.2011
Distribučný poplatok za film
1.3.2011
77
TM Computer, s.r.o.
440,80
17.2.2011
Nákup PC zostavy
1.3.2011
78
Konica Minolta, s.r.o.
149,50
17.2.2011
Prenájom kopírky v LIA za 2/2011
1.3.2011
79
Siemens, s.r.o.
119,50
17.2.2011
Mesačná kontrola EPS v DK Družba
1.3.2011
80
Pyrokom spol s r.o.
165,60
16.2.2011
Kontrola požiarnych hydrantov CK Junior, DK Družba
2.3.2011
81
Mestské divadlo Actores
550,00
17.2.2011
Honorár za div. predstavenie "Pipandelo"
2.3.2011
82
Continental film, s.r.o.
27,72
18.2.2011
Distribučný poplatok za film
2.3.2011
83
See Trade s.r.o.
291,30
16.2.2011
Nákup čistiacich prostriedkov
2.3.2011
84
VKÚ Predaj s.r.o.
48,28
21.2.2011
Nákup máp Levice
2.3.2011
85
Saturn Entertainment, s.r.o.
36,96
17.2.2011
Distribučný poplatok za film
,
2.3.2011
86
Csaba Tóth
153,60
20.2.2011
Oprava kotlov v DK Družba
2.3.2011
87
Slov. ochran. zväz autorský
117,60
21.2.2011
Autor. odmena za použitie hudob. diela v mests. rozhlase
2.3.2011
88
Interslux Lighting spol. s r.o.
270,00
21.2.2011
Nákup halogénových žiaroviek do reflektorov
2.3.2011
89
Continental film s.r.o.
15,86
23.2.2011
Distribučný poplatok za film
2.3.2011
90
Štúdio L+S s.r.o.
4 032,32
15.2.2011
Honorár za divad. predstavenie "Opačné pohlavie"
2.3.2011
91
Botafogo Budapest
2 812,50
27.2.2011
Honorár za taneč. predstavenie ŠACH
2.3.2011
92
Saturn entertainment s.r.o.
50,38
24.2.2011
Distribučný poplatok za film
2.3.2011
93
IPA s.r.o.
142,56
24.2.2011
Doplač programových plagátov
2.3.2011
94
LITA autor. spoločnosť
322,52
25.2.2011
Licenčná odmena za predstavenie "Opačné pohlavie"
2.3.2011
95
Palace Cinemas
66,24
18.2.2011
Distribučný poplatok za film
2.3.2011
96
Alfa Beta Production s.r.o.
3 400,00
21.2.2011
Honorár za vystúpenie L. Brabce a D. Hulku
2.3.2011
97
Film Europe s.r.o.
110,40
28.8.2011
Distribučný poplatok za film
2.3.2011
98
RTVS s.r.o.
18,58
28.2.2011
koncesionársky poplatky za 3/2011
2.3.2011
99
T Mobile
4,74
22.2.2011
signalizácia v DK Družba
2.3.2011
100
T Mobile
4,74
22.2.2011
signalizácia v DK Družba
2.3.2011
101
SPP, s.r.o.
5 620,00
8.2.2011
Záloha za plyn 3/2011
2.3.2011
102
Film Europe s.r.o.
13,80
3.3.2011
distribučný poplatok za film
7.3.2011
103
Orange Slovensko a.s.
214,41
2.3.2011
tel. hovory 2/2011
7.3.2011
104
Asoc. slov. film. klubov
95,66
2.3.2011
distribučný poplatok za film
7.3.2011
105
Mira Office s.r.o.
199,18
3.3.2011
nákup kancelárskych a písacích potrieb
7.3.2011
106
E. Bielik - Lift servis
38,61
7.3.2011
údržba výťahov CK, DK za 2/2011
8.3.2011
107
Film Europe, s.r.o.
231,84
7.3.2011
distribučný poplatok za film
8.3.2011
108
Umel. agent. K. Hora
7636,00
8.3.2011
honorár za koncert H. Zagorovej
8.3.2011
109
Aladár Birner
125,00
8.3.2011
oprava a ladenie klavíra vo výstavnej sieni CK Junior
8.3.2011
110
T com
387,38
3.3.2011
tel. hovory 2/2011
8.3.2011
111
SPP, s.r.o.
3122,06
7.3.2011
vyúčtovanie odberu plynu CK Junior, DK Družba za 2/2011
8.3.2011
112
Garfild film, s.r.o.
36,00
3.3.2011
distribučný poplatok za film
10.3.2011
113
Continental film s.r.o.
316,80
9.3.2011
distribučný poplatok za film
10.3.2011
114
Stražanovo báb. divadlo
400,00
8.3.2011
honorár za bábkové divadlo "Gašparko a Janko"
10.3.2011
115
Západ. vod. spoloč. a.s.
1 173,97
28.2.2011
vodné, stočné CK Junior, DK Družba za 2/2011
10.3.2011
116
Yegon s.r.o.
79,62
7.3.2011
ročný poplatok za webstránku
10.3.2011
117
Slov. ochran. zvúz autorský
336,00
9.3.2011 autorská odmena za koncert D.Hulku dňa 21.2.11
15.3.2011
118
ZSE Energia, a.s.
47,88
8.3.2011 záloha za el. energiu ul. Brestová 3/2011
15.3.2011
119
ZSE Energia, a.s.
2059,44
9.3.2011 záloha za el. energiu CK Junior 3/2011
15.3.2011
120
ZSE Energia, a.s.
2629,67
9.3.2011 záloha za el. energiu DK Družba 3/2011
15.3.2011
121
ZSE Energia, a.s.
124,98
9.3.2011 záloha za el. energiu ul. 29. augusta 3/2011
15.3.2011
122
J. Vojtko - Revos
404,00
11.3.2011 oprava mestského rozhlasu - Čankov
15.3.2011
123
Magic Box Slovakia, s.r.o.
17,40
28.2.2011 distribučný poplatok za film
15.3.2011
124
Tatra film, spol. s r.o.
54,12
25.1.2011 distribučný poplatok za film
15.3.2011
125
Film Europe s.r.o.
19,20
10.3.2011 distribučný poplatok za film
15.3.2011
126
Magic Box Slovakia, s.r.o.
17,26
8.11.2011 distribučný poplatok za film
15.3.2011
127
IPA, s.r.o.
109,44
10.3.2011 reklama v Levic. Grátise - koncert H. Zagorovej
15.3.2011
128
Continental film, s.r.o.
29,70
11.3.2011 distribučný poplatok za film
15.3.2011
129
Continental film, s.r.o.
547,16
11.3.2011 distribučný poplatok za film

,

15.3.2011
130
Tatra film, spol s r.o.
114,18
11.3.2011 distribučný poplatok za film
15.3.2011
131
LVT s.r.o.
96,00
16.3.2011 Tlač plagátov Levické poľovnícke dni
25.3.2011
133
Vladimír Muhl
395,50
17.3.2011 elektro práce v DK Družba a CK Junior
25.3.2011
134
Ing Kovács Ferdinand
49,77
17.3.2011 štvrťročná kontrola EPS v CK Junior
25.3.2011
135
Združenie prevádzkov. a pracovníkov kín
6,64
17.3.2011 členská poplatok prac. kín na r. 2011
25.3.2011
136
Ondrej Sirota
200,00
18.3.2011 honorár na zabezpečenie hud. skupín na Jarné rockovanie
25.3.2011
137
TM Computer s.r.o.
250,00
18.3.2011 nákup programu Office 2007
25.3.2011
138
Amalion s.r.o.
160,05
18.3.2011 ubytovanie H. Zagorová dňa 24.2.2011
25.3.2011
139
Tatra film
54,51
21.3.2011 distribučný poplatok za film
25.3.2011
140
Ján Vojtko - Revos
500,00
21.3.2011 ozvučenie Jarné rockovanie
25.3.2011
141
Ing. Erika Píšiová
128,00
21.3.2011 odmena za režírovanie hry "Taká svinská záležitosť"
25.3.2011
142
Jozef Rikkoň
50,00
22.3.2011 ladenie klavíra DK Družba
25.3.2011
143
Magic Box Slovakia s.r.o.
23,70
22.3.2011 distribučný poplatok za film
25.3.2011
144
Magic Box Slovakia s.r.o.
33,82
22.3.2011 distribučný poplatok za film
25.3.2011
145
Le cheque dejeuner s.r.o.
1687,97
22.3.2011 stravenky na 4/2011
25.3.2011
146
Slovenský ochranný zväz autorských práv
756,00
23.3.2011 autorský honorár H. Zagorová
25.3.2011
147
Siemens s.r.o.
876,32
23.3.2011 ročná kontrola EPS v DK Družba
25.3.2011
148
Pegasfilm s.r.o.
106,95
23.3.2011 distribučný poplatok za film
25.3.2011
149
Mestské divadlo
1 000,00
24.3.2011 honorár - "Poľovačka na losy" dňa 14.3.2011
31.3.2011
150
Keramika Celina s.r.o.
47,36
25.3.2011 vyúčtovanie predaja v LIA
31.3.2011
151
LVT, s.r.o.
66,96
28.3.2011 tlač plagátov Levické divadelné dni
31.3.2011
152
IPA, s.r.o.
109,44
28.3.2011 reklama v Levickom grátise - LDD
31.3.2011
153
Obec Santovka
51,37
28.3.2011 daň z nehnuteľnoti chata Santovka r. 2011
31.3.2011
154
Magic Box Slovakia, s.r.o.
13,12
28.3.2011 distribučný poplatok za film
31.3.2011
155
Správa športových zariadení
500,00
30.3.2011 prenájom haly - koncert H. Zagorová
31.3.2011
156
Tatrafilm
117,75
30.3.2011 distribučný poplatok za film
31.3.2011
157
Borelax, s.r.o.
72,00
30.3.2011 preprava pódia - športová hala - koncert
31.3.2011
158
DeArt s.r.o.
104,16
30.3.2011 deratizácia DK Družba, CK Junior
31.3.2011
159
Continental film, s.r.o.
31,74
31.3.2011 distribučný poplatok za film
31.3.2011
160
LITA, autorská spoločnosť
51,23
31.3.2011 licenčná odmena - div. predstav. Poľovačka na losy
31.3.2011
161
LITA, autorská spoločnosť
55,29
31.3.2011 autorský honorár - Gašparko a Janko dňa 9.3.2011
31.3.2011
162
LÚČ - vydavateľské družstvo
34,06
31.3.2011 vyúčtovanie predaja v LIA
31.3.2011
163
Slovenský ochranný zväz autorský
360,15
31.3.2011 autor. odmena za použitie hud. diela kiná r. 2010
31.3.2011
164
T-Mobile Slovensko, a.s.
4,74
31.3.2011 signalizácia v DK Družba za 22.2.-21.3.2011
31.3.2011
165
T-Mobile Slovensko, a.s.
4,74
31.3.2011 signalizácia v DK Družba od 22.2 - 22.2.2011
31.3.2011
166
Svetlá nad Rampami
10 281,37
1.4.2011 honorár "Partička" dňa 31.3.2011
7.4.2011
167
Slovenský ochranný zväz autorský
54,00
1.4.2011

autorská odmena - Jarné rockovanie

7.4.2011
168
Orange Slovensko a.s.
213,76
1.4.2011 tel. hovory CK Junior, DK Družba
7.4.2011
169
Konica Minolta Slovakia s.r.o.
152,00
1.4.2011 prenájom kopírky v LIA 2/2011
7.4.2011
170
Asociácia sloven. filmových klubov
229,01
4.4.2011 distribučný poplatok za film
7.4.2011
171
Palace Cinemas Slovak Republic
15,00
4.4.2011 distribučný poplatok za film
7.4.2011
172
Palace Cinemas Slovak Republic
183,54
4.4.2011 distribučný poplatok za film
7.4.2011
173
IPA, s.r.o.
142,56
4.4.2011 dotlač programových plagátov na 4/2011
7.4.2011
174
Prvá komunálna finančná, a.s.
752,28
4.4.2011 poistenie majetku na 4-6/2011
7.4.2011
175
Prvá komunálna finančná, a.s.
50,56
4.4.2011 zákonné poistenie motor. vozidla na 4-6/2011
7.4.2011
176
Prvá komunálna finančná, a.s.
90,29
4.4.2011 havarijné poistenie mot. vozidiel na 4-6/2011
7.4.2011
177
Tomáš Frank
96,00
4.4.2011 výroba a odovzdanie keramických váz - ceny na LDD
7.4.2011
178
Asociácia inf. centier Slovenska
165,97
1.4.2011 členské na rok 2011 v AICES
7.4.2011
179
Poradca podnikateľa s.r.o.
50,00
6.4.2011 zbierka zákonov SR. r. 2011
7.4.2011
180
Mont-servis MaR
91,92
6.4.2011 kontrola a sevis poplach. systému
7.4.2011
181
ITA Agentúra s.r.o.
54,76
6.4.2011 distribučný poplatok za film
7.4.2011
182
ITA Agentúra s.r.o.
54,60
6.4.2011 distribučný poplatok za film
7.4.2011
183
Roland Majkút - MLOK
4408,78
6.4.2011 údržba montáž reproduktorov mestský rozhlas
7.4.2011
184
SPP a.s.
3345,00
6.4.2011 záloha za plyn CK Junior, DK Družba 4/2011
7.4.2011
185
Tatrafilm, s.r.o.
176,04
7.4.2011 distribučný poplatok za film
20.4.2011
186
T Com
376,57
7.4.2011 tel. hovory CK, DK za 3/2011
20.4.2011
187
IPA, s.r.o.
109,44
8.4.2011 reklama v Grátise č. 7 - Lucie Bílá
20.4.2011
188
Jaroslav Šulka - LEVOPTA
91,00
8.4.2011 nákup testeru bankoviek
20.4.2011
189
Svetlá nad rampami
2583,00
11.4.2011 honorár za divadlo "Rozmarný duch"
20.4.2011
190
SPP a.s.
3006,46
11.4.2011 vyúčtovanie spotreby plynu CK, DK
20.4.2011
191
Rozhlasová a televízna spol.
18,58
11.4.2011 koncesionársky poplatok za 4/2011
20.4.2011
192
Film Europe
24,42
11.4.2011 distribučný poplatok za film
20.4.2011
193
Západoslovenská vodárenská spol.
1172,00
11.4.2011 vodné, stočné CK, DK 3/2011
20.4.2011
194
ZSE Energia, a.s.
124,94
13.4.2011 záloha el. energia za 4/2011 ul. 29. augusta
20.4.2011
195
ZSE Energia, a.s.
47,86
13.4.2011 záloha el. energia za 4/2011 ul. Brestová
20.4.2011
196
ZSE Energia, a.s.
1999,91
13.4.2011 záloha el. energia za 4/2011 CK Junior
20.4.2011
197
ZSE Energia, a.s.
2558,03
13.4.2011 záloha el. energia za 4/2011 DK Družba
20.4.2011
198
Elemír Bielik - LIFT Servis
43,95
15.4.2011 údržba výťahov marec 2011
20.4.2011
199
FLUENT, s.r.o.
2500,00
16.4.2011 vystúpenie Fragile 16.4.2011
20.4.2011
200
SOZA
288,00
14.4.2011 autorská odmena za licenciu
20.4.2011
201
Konica Minolta Slovakia, s. r. o.
152,02
14.4.2011 Pravidelná platba za obdobie 4/2011
20.4.2011
202
ITA Agentúra, s.r.o.
30,76
14.4.2011 distribučný poplatok za film
20.4.2011
203
ITA Agentúra, s.r.o.
33,40
14.4.2011 distribučný poplatok za film
20.4.2011
204
Revos - Ján Vojtko
400,00
18.4.2011 Ozvučenie podujatia koncert Fragile
20.4.2011
205
Palace Cinemas Slovak Rep.
12,54
14.4.2011 distribučný poplatok za film
20.4.2011
206
Palace Cinemas Slovak Rep.
55,20
14.4.2011 distribučný poplatok za film
20.4.2011
207
LeCheque dejeuner s.r.o.
1867,97
18.4.2011 nákup stravných lístkov na 5/2011
20.5.2011
208
Vladimír Muhl
429,00
26.4.2011 oprava osvetlenia DK Družba, CK Junior
20.5.2011
209
Film Europe s.r.o.
25,20
26.4.2011 distribučný poplatok za film
20.5.2011
210
Tatrafilm
141,12
26.4.2011 distribučný poplatok za film
20.5.2011
211
Robert Juhász
515,00
26.4.2011 strava pre súbory počas Levických divad. dní
20.5.2011
212
Stredná odborná škola
184,00
26.4.2011 stravné pre účastníkov Levických divad. dní
20.5.2011
213
Stredná odborná škola
150,00
26.4.2011 režijné náklady za stravovanie účastníkov LDD
20.5.2011
214
Stredná odborná škola
470,00
26.4.2011 ubytovanie účastníkov Levických divadelných dní
20.5.2011
215
Softip a.s.
106,20
26.4.2011 poplatok za podporu APV mzdárskeho programu
20.5.2011
216
IPA s.r.o.
109,44
26.4.2011 inzercia v Levickom grátise č. 8 - GASP III
20.5.2011
217
Continental film s.r.o.
26,22
26.4.2011 distribučný poplatok za film
20.5.2011
218
Mesto Levice
3740,88
26.4.2011 poplatok za komunálny odpad CK Junior
20.5.2011
219
Mesto Levice
1870,44
26.4.2011 poplatok za komunálny odpad DK Družba
20.5.2011
220
Mesto Levice
83,93
26.4.2011 poplatok za komunálny odpad amfiteáter
20.5.2011
221
Mesto Levice
17,00
26.4.2011 poplatok za komunálny odpad LIA
20.5.2011
222
Siemens s.r.o.
119,50
27.4.2011 mesačná kontrola EPS v DK Družba
20.5.2011
223
Saturn Entertainment s.r.o.
114,54
28.4.2011 distribučný poplatok za film
20.5.2011
224
Hela Drogéria 2
518,78
28.4.2011 nákup čistiacich prostriedkov
20.5.2011
225
Elena Tomašovská NERINÉ
64,00
29.4.2011 nákup kytíc na podujatie Levické divadelné dni
20.5.2011
226
Jozef Šumeraj J.A.M.P.
156,20
2.5.2011 oprava motorového vozidla Pick up
20.5.2011
227
Magic Box Slovakia, s.r.o.
26,92
26.4.2011 distribučný poplatok za film
2.6.2011
228
T Mobile
4,74
22.4.2011 signalizácia v DK Družba
2.6.2011
229
T Mobile
4,74
22.4.2011 signalizácia v DK Družba
2.6.2011
233
Continental film s.r.o.
134,56
30.4.2011 distribučný poplatok za film
2.6.2011
235
Rondo Levice
750,00
27.4.2011 honorár za vystúpenie HS Hinoki ya
2.6.2011
236
IPA s.r.o.
142,56
27.4.2011 dotlač programových plagátov na 5/2011
2.6.2011
241
LTS s.r.o.
141,12
19.4.2011 odvysielanie reklamy - zmena film. predstavenia
2.6.2011
245
Tatra film spol. s r.o.
234,00
14.4.2011 distribučný poplatok za film
2.6.2011
253
Carmen Production s.r.o.
3000,00
9.5.2011 honorár za vystúpenie GASP 3
2.6.2011
259
ZSE Energia, a.s. Bratislava
2058,78
9.5.2011 záloha za el. energiu CK Junior 5/2011
6.6.2011
260
ZSE Energia, a.s. Bratislava
2628,82
9.5.2011 záloha za el. energiu DK Družba 5/2011
6.6.2011
264
Svetlá nad Rampami o.z.
10242,00
13.5.2011 honorár za koncert L. Bílej 13.5.2011
6.6.2011
271
Le cheque dejeuner s.r.o.
1867,97
17.5.2011 nákup stravných lístkov na 6/2011
6.6.2011
293
Juraj Pidima, Levice
1200,00
21.5.2011 ozvučenie podujatia "Netradičný jarmok"
6.6.2011
305
SPP a.s.
1070,00
6.5.2011 záloha na plyn CK, Dk za 6/2011
8.7.2011
321
Západoslov. vod. spol. a.s.
1685,57
31.5.2011 vodné, stočné CK, DK za 5/2011
8.7.2011
325
ZSE Energia, a.s.
1842,13
7.6.2011 záloha za elekt. energiu CK 6/2011
8.7.2011
326
ZSE Energia, a.s.
2761,42
7.6.2011 záloha za elekt. energiu DK za 6/2011
8.7.2011
334
EloKoncert D. Streda
1320,00
7.6.2011 záloha za koncert KFB 2,7.2011
8.7.2011
340
Cassanova B. Bystrica
10000,00
10.6.2011 honorár za účinkovanie na LHS 11.6.2011
8.7.2011
348
Le cheque dejeuner s.r.o.
1747,97
26.6.2011 nákup straveniek na 7/2011
8.7.2011
397
ZSE Energia, a.s.
2638,78
7.7.2011 záloha za el. energiu
14.7.2011
398
ZSE Energia, a.s.
2316,38
7.7.2011 záloha za el. energiu
14.7.2011
402
SPP a.s.
1 070,00
8.7.2011 Záloha za plyn
14.7.2011
406
Západoslov. vod. spol. a.s.
1388,29
30.6.2011 vodné, stočné
14.7.2011
409
Roland Majkút - MLOK
2499,60
13.7.2011 oprava mestského rozhlasu
14.7.2011
410
Roland Majkút - MLOK
1999,96
13.7.2011 oprava mestského rozhlasu
14.7.2011
411
Arendáš - Servis kinotechniky
2950,00
11.7.2011 dodanie a montáž náhradných dielov - kino amfit.
14.7.2011
372
SPP a.s. Bratislava
1070,00
7,6,2011 záloha za plyn CK, DK 7/2011
29.7.2011
379
Eló koncert D. Streda
1320,00
2.7.2011 honorár "VEľká letná párty"
29.7.2011
387
Ing Pavol Koštúr Bátovce
3000,00
14.6.2011 Oprava oplotenia chata Santovka
29.7.2011
388
DV Audio Svodov
2000,00
2.7.2011 Technické zabezpeč. Veľká letná párty
29.7.2011
413
Le cheque de jeuner s.r.o.
1867,97
11.7.2011 nákup stravných lístkov na 8/2011
29.7.2011
461
Západoslov. vod. spoločnosť
1281,89
31,7.2011 vodné, stočné CK Junior, DK Družba 7/2011
12.9.2011
471
ZSE Energia, a.s.
2638,78
8.8.2011 záloha za el. energiu DK Družba 8/2011
12.9.2011
472
ZSE Energia, a.s.
2316,39
8.8.2011 záloha za el. energiu CK Junior 8/2011
12.9.2011
478
Le cheque de jeuner s.r.o.
1687,97
15.8.2011 nákup stravných lístkov za 9/2011
12.9.2011
512
SPP, a.s.
1934
5.8.2011 záloha za plyn
5.10.2011
520
Západ. vod. spoloč.
1251,42
31.8.2011 vodné stočné
5.10.2011
534
ZSE Energia, a.s.
2638,78
12.9.2011 záloha za el. nergiu DK Družba
5.10.2011
535
ZSE Energia,a.s.
2316,39
12.9.2011 záloha za el. energiu CK Junior
5.10.2011
540
Le scheque de jeuner. s.r.o.
1687,97
14.9.2011 nákup stravných lístkov 10/2011
5.10.2011
551
Agentúra RND, s.r.o.
1100,00
21.9.2011 záloha za divad. predstavenie
5.10.2011
579
SPP, a.s.
3778,00
8,9.2011 záloha za plyn CK, DK, 10/2011
11.11.2011
589
Agentúra RND, s.r.o.
2348,80
5.10.2011 honorár za divad. predstavenie
11.11.2011
602
ZSE Energia, a.s.
2638,78
11.10.2011 záloha za el. ener. DK Družba 10/2011
11.11.2011
604
ZSE Energia, a.s.
2316,39
11.10.2011 Záloha za elektr. ener. CK Junior 10/2011
11.11.2011
611
J. Pidima, Levice
1200,00
15.10.2011 ozvučenie Levického jarmoku
11.11.2011
613
Cigánsky diabli
2000,00
14.10.2011 honorár za vystúpenie na Levickom jarmoku
11.11.2011
614
Jakubec production
1600,00
14.10.2011 honorár za vystúpenie na levickom jarmoku
11.11.2011
630
Le scheque de jeuner s.r.o.
1627,97
19.10.2011 nákup stravných lístkov na 11/2011
11.11.2011
631
TM Computer, s.r.o.
2500,00
21.10.2011 nákup počítačov
11.11.2011
637
Zapadoslov. vod. spoloč.
1911,11
30.9.2011 vodné, stočné DK Družba 9/2011
11.11.2011
648
TM Computer, s.r.o.
1984,08
26.10.2011 nákup PC, tonerov, káblov
11.11.2011
667
SPP, a.s.
7 066,00
14.11.2011 záloha za plyn CK, DK na 11/2011
7.12.2011
677
SPP, a.s.
7911,48
8.11.2011 vyúčtovanie plynu CK, DK za 0/2011
7.12.2011
699
R. Majkút MLOK
3646,40
18.11.2011 oprava mestského rozhlasu
7.12.2011
702
Le scheque de jeuner s.r.o.
1927,97
21.11.2011 nákup stravných lístkov na 12/2011
7.12.2011
704
LASA Slovakia, s.r.o.
1562,50
23.11.2011 odstránenie havarijného stavu na vodovod. potrubí CK
7.12.2011
718 LASA Slovakia, s.r.o.
1559,50
30.11.2011 prehliadky plyn. zariadení kotolňa CK, DK
13.1.2012
719 LASA Slovakia, s.r.o.
1059,50
30.11.2011 skúšky vyhradených tlak. zariadení CK, DK
13.1.2012
730 SPP a.s.
10883,00
8.11.2011 záloha na plyn CK, DK
13.1.2012
735 Continental film
1105,50
30.10.2011 distribučný poplatok za film
13.1.2012
744 Tajpan Levice
2847,50
6.12.2011 oprava mramor. podlahy a obkladu v CK
13.1.2012
755 SPP a.s.
5649,56
7.12.2011 vyúčtovanie spotrevy plynu DK, CK
13.1.2012
762 ZSE Energia a.s.
2936,38
7.12.2011 vyúčtovanie spotreby elektr. energie CK
13.1.2012
771 Divadlo Arteatro
1800,00
9.12.2011 honorár za div. predstavenie
13.1.2012
763 ZSE Energia a.s.
3302,56
7.12.2011 vyúčtovanie spotreby el. ener.
13.1.2012
786 Le Cheque dejenuerr s.r.o.
1747,97
19.12.2011 nákup stravných lístkov za 1/2012
13.1.2012
800 AJ Produkty a.s.
1246,80
21.12.2011 nákup prevádzkového materiálu
13.1.2012

Od januára 2012 sú faktúry zverejnené tu: